Fortsæt til indhold

Chef til nyoprettet Indkøbssektion i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Chef til nyoprettet Indkøbssektion i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du erfaring med at sikre regeloverholdelse, følge op på risici og understøtte forretningsprocesser relateret til indkøbsprocessen? Så kan du være med til at understøtte vores kerneopgaver ved at sikre at indkøb foretages efter gældende regelsæt, drifte det økonomiske kontrolmiljø og aktivt styrke styrelsens og koncernens udvikling på indkøbsområdet.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften. Vi bidrager til ministerområdets operative kerneopgaver ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Personalestyrelsen består af ca. 600 medarbejdere, som har hhv. civil og militær baggrund.
Om stillingen
Du bliver chef for Indkøbssektion, som bliver en del af Service- og Administrationsafdelingen placeret ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.
Du ansættes som chefkonsulent med ledelsesansvar og vil blive chef for fire medarbejdere i en sektion, der vil blive opbygget i løbet af 2021.
Du vil have ansvaret for at skabe og aktivt promovere agendaen om regeloverholdelse og god adfærd inden for vores ministerområde, særligt ift. vores indkøbs- og betalingsprocesser. Hovedformålet med den nyoprettede funktion er at understøtte styrelsens ledelse, koncernstyringskredsen og andre relevante interessenter ved at:

• Udvikle og aktivt promovere finansiel regeloverholdelse og god adfærd i styrelsen i forlængelse af vores ambition om at have en professionel indkøbskultur i ministerområdet.
• Mitigere finansielle og compliance-risici ved effektiv risikovurdering og passende planlægning samt udførsel af kontrol- og monitoreringsstrategien.
• Være med til aktivt at udføre, drifte, udvikle og designe vores risiko- og kontrolrammeværk samt udføre og monitorere interne nøglekontroller.
• Rådgive ledelsen i styrelsen om håndtering af risici og varetagelsen af kontrolmiljøet.

De typiske arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• Varetage den daglige ledelse af sektionen.
• Udføre og gennemgå processer, systemer og kontroller i det pågældende forretningsområde samt vurdere, om de fungerer effektivt og om regler og lovkrav bliver overholdt.
• Løbende rådgive forretningen om compliance-relaterede forhold f.eks. Økonomistyrelsens vejledning om finansiel kontrol eller Regnskabsbekendtgørelsen.
• Planlægge og sikre implementeringen af nye forretningsgange relateret til indkøbsområdet. Rapportere resultaterne af dine gennemgange til ledelsen i styrelsen. • Kortlægning af nye processer, identifikation af ændrede/nye risici og kontroller samt dokumentation af forretningsgange.
• Udvikle risiko- og kontrolrammeværket inden for styrelsens område på baggrund af den koncernfælles tilgang.
• Træne og formidle viden om regeloverholdelse og kontrolmiljø til styrelsens medarbejdere.

Din hverdag vil være præget af tæt dialog med ledelsen og medarbejdere på tværs af styrelsen, og du får et godt indblik i koncernens mangeartede indkøb. Du vil medvirke direkte til at drifte og udvikle det økonomiske kontrolmiljø i styrelsen.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående økonomisk, revisionsmæssig, finansiel eller juridisk uddannelse som f.eks. cand.merc.aud, cand.merc.jur, cand.jur eller cand.merc.
Din indgang til stillingen kan være forskellig. Du kommer gerne fra et revisions- eller konsulenthus, eller fra en offentlig eller privat virksomhed, hvor du har arbejdet med risikostyring og interne kontroller.
Vi forventer, du har mere end 5 års erfaring inden for finansiel lovgivning, økonomisk offentlig forvaltning og/eller drift af økonomiske kontrolmiljøer. Det er et plus, hvis du har erfaring med COSO og INTOSAI rammeværkerne. Ligeledes hvis du har erfaring med at rapportere til ledelser og bestyrelser, inkl. compliance og risikokomitéer.
Du trives med at lede en mindre sektion, og det vil være at foretrække, hvis du allerede har erfaring med ledelse.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som chefkonsulent med ledelsesansvar og aflønnes efter den til enhver gældende overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Service- og Administrationsafdelingen kommandørkaptajn Alan Damm på telefon 4172 9212.

Hvis du vil vide mere omkring løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til HR-konsulent Agrin Safari fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter.

Du søger stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen, bedes du vedhæfte en motiveret ansøgning samt CV og bevis for kandidatuddannelse.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

12.04.2021

Indrykningsdato

22.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent