Fortsæt til indhold

Sektionsfører til Vedligeholdelsessektionen ved XIII Lette Infanteribataljon (genopslag)


Sektionsfører til Vedligeholdelsessektionen ved XIII Lette Infanteribataljon (genopslag)

Skal du være med til at opbygge og præge udviklingen af et af de to lette infanterikompagnier ved XIII Lette Infanteribataljon?

Brænder du for at uddanne, vejlede, kontrollere soldater og delinger i vedligeholdelsestjenesten ved et af de to infanterikompagnier?
Om os
XIII Lette Infanteribataljon (XIII) og Slesvigske Fodregiment blev oprettet 1. januar 2019 på Haderslev Kaserne. Bataljonen er en professionel kampbataljon, der er underlagt 2. Brigade, men som i det daglige indgår i Slesvigske Fodregiment.

På nuværende tidspunkt består XIII af en stab, 1. Lette infanterikompagni (SRS), 2. Lette Infanterikompagni (HRU), samt det netop oprettede Stabskompagni. XIII er let bevæbnet og udrustet med lette køretøjer, hvilket samlet set gør XIII velegnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

Livkompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen, og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektion.

Livkompagniet er det første lette infanteri kompagni, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

2. Lette Infanterikompagni er i gang med at gennemføre HRU, og bygger videre på de erfaringer som Livkompagniet har skabt. Kompagniet har pt. 85 konstabelelever.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte soldat har stort fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Du er sektionsfører for kompagniets vedligeholdelsessektion, som består af et team på yderligere en befalingsmand og to mekanikere, hvor I vil forestå kompagniets vedligeholdelsestjeneste.

Stillingen vil indledningsvis indeholde opbygningen af kompagniets værkstedsfaciliteter og vedligeholdelsesplanen.

I takt med kompagniets tildeling af materiel og køretøjer falder på plads vil tjenesten overgå til den daglige drift og styring af kompagniets vedligeholdelsestjeneste i samarbejde med BTN/S4, NK/KMP, NK/DEL og din sektion.

Du får ansvaret for uddannelse og føring af din sektion, i rammen af kommandodelingen. Det forventes derfor at du har et kendskab til kamptroppernes føringsvirksomhed, for at kunne indsætte din sektion til at understøtte kompagniets opgaveløsning.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, der har gennemført eller er bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Du er uddannet elektronik-, motor- eller våbenmekaniker.

Vi ser gerne, at du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og E.

Dine kompetencer i vedligeholdelsestjenesten indeholder udover de faglige uddannelser også:
- TRR 1280 – Kursus i vedligeholdelsestjeneste for SF
- Demars 900 – Grundkursus i Demars
- Demars 965 – PM rekvirent vedligehold

Dette er ikke et krav, men en fordel.
Viljen til efteruddannelse, vægtes dog højt.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig - og i stand til at samarbejde med andre for, at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk vedligeholdelsessektion og kommandodeling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingerne hos;

Chefen for Livkompagniet kaptajn Christian Ørum Bjerkenes på telefon 4138 5110 eller på mail SLFR-13-100A@MIL.DK.

Chefen for 2. Lette Infanterikompagni kaptajn Claus Nørregaard Rasmussen på telefon 4138 5106 eller på mail SLFR-13-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel.

2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024. Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a.
bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

22.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent