Fortsæt til indhold

Sagsbehandler (Kaptajn) til S7 ved XIII Lette Infanteribataljon (genopslag)


Sagsbehandler (Kaptajn) til S7 ved XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til at støtte, styrke og udvikle Hærens Lette Infanteri, Hærens evne til at gennemføre undervisning i et koldt klima og kurserne i vores opgaveportefølje samt uddannelsen i militære operationer i uoverskueligt terræn by/skov (MOUT B/S)? Er du omstillingsparat, motiveret og har infanterifærdighederne i orden? Så er det dig vi mangler ved S7/XIII LINFBTN.
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen opbygges gradvist igennem hele forligsperioden til en professionel kampbataljon, bestående af en stab, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni der er rede til indsættelse i det fulde spektrum af opgaver. Bataljonen kan tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der giver et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer og uddannelse.

Bataljonen er let bevæbnet og udrustet og opererer primært afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, til vands og/eller i luften. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og grundlæggende militære færdigheder ved det lette infanteri.

På nuværende tidspunkt består XIII Lette Infanteribataljon af en stab, en S7-sektion, 1. Lette infanterikompagni, 2. Lette Infanterikompagni. STKMP (-) er så småt ved at blive en realitet.

S7 består to majorer, én kaptajn (dette opslag), to chefsergenter, tre seniorsergenter, to oversergenter og to fag/FS-hjælpere.

Der er for nærværende organiseret i tre søjler, med en primær sagsbehandler. En -SKUD søjle (generel skydeuddannelse, skarpskytter og finskytter), en infanterisøjle (infanteritaktik, skyttetjeneste, instruktørvirke og føreruddannelse) og en MOUT B/S-søjle (Udvikling af doktrin, standarder, uddannelser og faciliteter).

Der hersker en fri og utvungen tone i sektionen og et højt fagligt niveau er i fokus.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler ved S7, indeholder følgende sagsområder:

Kapacitetsudvikling inden for Hærens lette infanteri bataljon (LINFBTN), lette infanterikompagnier og stabskompagniet, herunder:
- Læringsplaner for enheds- og føreruddannelse.
- Reglementer/håndbøger og undervisningsmaterialer.
- Udvikle uddannelse, taktik mm. inden for bykamp, infanteri og finskytter sammen med S7 fagansvarlige medarbejdere.
- S7/hærens koordinator indenfor fagansvar indsættelsesområde i koldt-klima (COLD).
- Projektledelse inden for relevante fagområder i tid og rum.
- Deltagelse i eksterne mødefora angående tværfaglig taktisk udvikling.
- Bidrage til Lesson Identified/Lesson Learned processerne ved S7.
- Støtte til taktiske inspektioner under TIKA.

Eksterne kurser for hæren (Infanterifaglærer, Finskytte, Faglærer Bykamp, diverse LINF-kurser):
- Bidrage som kursuskoordinator for S7 eksterne kurser.

Uddannelse:
- Bidrager til bataljonens føreruddannelse og øvelsesvirksomhed.

Drift:
- Udfærdigelse af STUV/DAFMO/KAMI/eMTEP/FAKA programmer og økonomi.
- Sagsbehandling, udvikling og optimering af eksisterende faciliteter og uddannelseshjælpemidler.
- Koordinering af FES/ETAB/ISS

Derudover dukker der stadig nye og spændende ting op, som du skal være med til at gribe. Som kaptajn og sagsbehandler i S7, skal du også bistå, rådgive og støtte dine kolleger i sektionen og bidrage på tværs af søjlerne.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT I eller Føringskursus (Bataljon og Brigade).

Du har en professionel indstilling og vil udvikle dig selv og sektionen.

Du har bred infanterierfaring med baggrund i en solid tjeneste fra Hæren. Samtidig har du en professionel indstilling og vil udvikle dig sammen med dine nye kolleger.

Du har helhedssyn og din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale.

Du er positiv, initiativrig, ansvarsbevidst og kan lide at samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for S7 major Mogens Nielsen tlf.: +45 4138 5170, SLFR-13-S70A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfrist er søndag den 11. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel.

2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024. Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a.
bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

22.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent