Fortsæt til indhold

Chefsergent med interesse for registrering af håndvåben og ammunition indenfor materiel masterdata.


Chefsergent med interesse for registrering af håndvåben og ammunition indenfor materiel masterdata?

Kan du tænke dig at arbejde med controlling, analyser og datakvalitet i DeMars, besidder du ordenssans og kan holde styr på regnskabet? Så er jobbet som sagsbehandler indenfor komplekse forretningsprocesser og materieldata, måske noget for dig.

Stillingen er placeret i Analyse og Controlling sektionen ved Master Data Governance Afdelingen i Center for Styring, der er en del af Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.
Om os
Master Data Governance Afdelingen består af 48 medarbejdere, hvoraf hovedparten er civilt ansatte. Afdelingen er opdelt i fire sektioner og et brugerstøtteansvarlig (BSA) sagsbehandlerområde. Master Data Governance Afdelingen arbejder med regelsæt for ensretning af data og dokumentation, der understøtter logistikken i Forsvarsministeriets koncern.
Det er vores opgave at sikre bedst mulig datakvalitet omkring koncernens materialer. Vi arbejder med strukturering af processer for etablering, indsamling og sletning af materielstamdata samt teknisk dokumentation og berigelse af disse på tværs af koncernen. Afdelingen arbejder med målsætninger, KPI tal og effektiviseringer indenfor vores procesområde.
Vi samarbejder på alle niveauer og på tværs af divisionerne i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt med koncernens øvrige styrelser. Vi har opgaven i centrum, og går målrettet efter en løsning, hvor kvaliteten af data er god, og tilgangen til informationer er let.

Om stillingen
Den chefsergent, som vi søger, skal indgå i et team bestående af 8 sagsbehandlere. Du skal samarbejde med dine kollegaer i teamet, som er direkte ansvarlige for at dataunderstøtte kerneopgaverne i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som er, at anskaffe, drifte og bortskaffe materiel til hele koncernen.
Du vil have sine egne ansvarsområder, der omhandler våbenregisteret til registrering af særlige forhold i forbindelse med våben og ammunition, herunder regnskabsføring af samme for hele koncernen. Opgaverne løses i tæt samarbejde med eksterne interessenter fra hele koncernen, samt med kontakt til Politiet og Justitsministeriet.
Du vil være ansvarlig for koordinationsmøder og samarbejde på alle niveauer, og du skal også kunne arbejde selvstændigt med f.eks. at opbygge / komme med forslag til REMEDY løsningen der udgør våbenregisteret i dag. Endvidere vil du deltage i serie nr. registreringen af koncernens materiel, samt deltage i komplekse analyse og controlling opgaver indenfor hele Afdelingens sagsområde med særlig fokus på materielstamdata
Du kan lide, at have ”hands on”, udtrække datagrundlaget og gennemføre analyser for materielstamdata.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du have en militær mellemleder uddannelse på M232 niveau eller M231 med mulighed for udnævnelse.

Du har gode samarbejdsevner, og kan derudover arbejde selvstændigt med dine opgaver. Du har et godt kendskab til forvaltning, forretningsprocesser der understøtter DeMars og kan måske arbejde med kode i Excel eller udvikle scripts.
Du har en god og solid brugerfærdighed i DeMars, gerne Lagerstyring, Lagerbeholdning, Myndighedsbeholdning og Normering.
Du fungerer godt med mange bolde i luften og du griber dem igen. Du har gode forretnings analytiske evner. Som person besidder du en stor ordenssans, er struktureret og kan skabe overblik, planlægge og får løst opgaver med gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Analyse og Controlling sektionen i Dataafdelingen major Henrik Christensen tlf.: 72 81 53 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 18. april 2021. Samtaler forventes afholdt løbende og senest i uge 16/2021, så send gerne din ansøgning med det samme.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2021. eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om MYN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper. Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

19.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent