Fortsæt til indhold

Maskingast GUNNAR SEIDENFADEN


Maskingast GUNNAR SEIDENFADEN

Selvstændig og ansvarsbevist maskingast søges til en stilling som maskingast ombord på GUNNAR SEIDENFADEN.
Om os
GUNNAR SEIDENFADEN (GUNS) hører under div. 32 og er underlagt 3. Eskadre. Skibet indgår i Søværnets miljøberedskab. Skibet er hjemmehørende på Flådestation Korsør.
GUNS primære opgave, er indsats ved en olieforurening i danske farvande. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året og opererer hovedsageligt i dansk farvande. Det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.
Danmark har indgået flere internationale aftaler med lande ved Østersøen og i Nordsøen. Derfor er GUNS altid klar til at bistå disse lande i tilfælde af olieforurening.
Ud over GUNS primære opgaver, anvendes GUNS til uddannelsesskib for kadetter af både teknisk og taktisk linje.
GUNS agerer ligeledes øvelsesplatform for FKP og har derudover kapacitet til at tage Søværnets dykkertjeneste med tilhørende tryktank og udstyr ombord.
GUNS er normalt på 16 timers materielvarsel varsel, hvilket betyder, at GUNS skal kunne afgå fra Flådestation Korsør inden for 16 timer – normalt sker dette dog meget hurtigere.
GUNS har 2 dykkere ombord, og har dermed også dykkerkapacitet.
I de perioder hvor MARIE MILJØ er på værft, overgår GUNS til 2 timers varsel.
Besætningen består af i alt 16 mand, som alle er med til at sørge for et positivt og engageret arbejdsmiljø ombord.
Om stillingen
Du vil indgå i en meget erfaren og velfungerende maskindivision, som består af 2 maskingaster, 1 elektriker, 1 driftsassistent (DRA), 1 maskinbefalingsmand (MSB), samt 1 Teknikofficer.
Arbejdsopgaverene er alsidige og består blandt andet af, eftersyn og reparation af maskintekniske komponenter, vagttjeneste til søs og i havn, røgdykker/pumpemand i tilfælde af havari. Du vil, efter evner og erfaringsniveau, få ansvaret for en række reparations- og vedligeholdelsesopgaver, som uddelegeres af DRA.
Maskinbesætningen sætter en stor ære i, at vedligeholdelse og reparationer af enhedens tekniske systemer gennemføres med fokus på detaljer, kvalitet og med stor faglig stolthed.
GUNS er bygget i 1980, og skibet er ikke udstyret med et power-management-system (Lyngsøe mfl.). Derfor er det vigtigt at du oparbejder et solidt kendskab til skibets opbygning, placering af ventiler, komponenter, udstyr m.m. Uddannelse og kendskab til skibets tekniske installationer sker løbende ved sidemandsoplæring. Derudover er det også nødvendigt at du via selvstudie og rutiner tilegner dig nødvendige viden.
Når udcheckning, igennem sidemandsoplæring og selvstudie, har fundet sted, vil du indgå som selvstændig kontrolrumsvagt under sejlads, maskinvagt uden for basehavn og som maskinvagt under ophold på Flådestation Korsør (base havn).
Fast tjenestested for stillingen er FLS KOR
Om dig
Vi forventer:
- Du har en faglig relevant uddannelse, et sort svendebrev som f.eks. maskinist, skibsmontør, smed, mekanikker, maskinarbejde, VVS etc.
- Du har en solid erfaring inden for skibsmaskineri.
- Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for pålagte opgaver.
- Du skal kunne gå i gang med opgaver på eget initiativ.
- Du har forståelse for den el-tekniske del af skibsmaskineri.
- Du er fleksibel i forhold til sejladsmønster og arbejdsopgaver.
- Du er energisk, effektiv og giver en hånd med, når fælles opgaver skal løses.
- Du har stor faglig stolthed.
- Du kommunikerer på en konstruktiv og positiv facon samt bidrager til den gode stemning.
- Da GUNS generelt er på 16 timers varsel, og overgår til 2 timers beredskab under MARIE MILJØ værftsophold, er det meget hensigtsmæssigt, at du bor inden for 2 timers transporttid af Flådestation Korsør.

Kvalifikationer
Nødvendige kompetencer:
- Søværnets basisuddannelse
- Relevant faglig uddannelse (sort svendebrev)
- Sikkerhedsgodkendelse til FTR
- Uddannet røgdykker

Ønskelige kompetencer:
- Gennemgået TEK 200
- Tanker safety certifikat.
- Oliefyrsuddannelse
- Kendskab til Hydrauliksystemer
- Gaffeltruck certifikat B
- Maritim miljøuddannelse for teknikere
- Lastbilkraner certifikat D, ikke anhug.
- Dykkeruddannelse

Helbredskrav:
- Godkendt blåt bevis
- Godkendt Træningstilstandsprøve (TTP)

Vi tilbyder
- Et alsidigt job med stor grad af selvstændighed.
- En god omgangstone.
- Der kan forventes ca. 80-110 sejldage og yderligere ca. 50 vagtdøgn om året
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for GUNS Øivind Bach på mail: 3EGUNS-CH@MIL.DK eller på telefon 41 30 99 32 eller TKO for GUNS Anders Pedersen på mail: 3EGUNS-TKO@MIL.DK eller på telefon 41 30 99 33.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Samtaler forventes gennemført i uge 16/17. GUNS er på værft frem til 29. april derfor vil samtaler gennemføres via VTC.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre

3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.04.2021

Indrykningsdato

19.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent