Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Lilje-Eskadronen


Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Lilje-Eskadronen

Brænder du for kampvognsvåbnet? Har du flair for forsyningstjenesten, er du klar til at være en af de bærende kræfter i opbygningen og udvikling af en nystartet forsyningssektion!?
Så har du nu muligheden for et udfordrende og udviklende job, som forsyningshjælper i Liljeeskadronen.
Om os
Opbygningen af 3 Kampvognseskadron, også kaldet Lilje Eskadronen, startede d. 01 JAN 2021. Eskadronen er organisatorisk forankret i Panserbataljonen og garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro.

Liljeeskadronen vil i 2021 opbygge kadrestrukturen mhp. at være klar til at opbygge to kampvognsdelinger og størstedelen af kommandodelingen i 2022. Den sidste kampvognsdeling og resterende personel i kommandodelingen vil tilgå eskadronen i 2023. Eskadronen skal være operativ i 2024 mhp. at indtræde på NRI beredskab med I/LG i 2024.

Liljeeskadronens historie går tilbage til 1970, hvor eskadronen blev oprettet ved Fynske Livregiment som 3/I/FLR, herefter har eskadronen været tilknyttet Kongens Jydske Fodregiment og sidst Jydske Dragon Regiment både ved III og I panserbataljon.

Eskadronen er for nuværende kendetegnet ved at være en lille sammentømret gruppe af nøglepersonel.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, sammen med resten af forsyningssektionen, eskadronen, ved at tilvejebringe den logistiske støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under øvelser i ind- og udland.

Udover at sørge for den logistiske støtte til resten af eskadronen, gennemfører forsyningssektionen også egen uddannelse i bl.a. køreteknik, skydning, førstehjælp og idræt.
Forsyningssektionen er en del af eskadronens hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af eskadronen.

I 2021 vil forsyningssektionens arbejde primært bestå i den materielmæssige opbygning af eskadronen.
Om dig
Du er korporal, eller egnet til udnævnelse, evt. med baggrund i en kampvognseskadron og har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reel faglige opgaver.

Vi søger en medarbejder der har god arbejdsmoral, godt humør, er initiativrig og ”kan stå på egne ben”.

Du vil gerne:
- Støtte SEK i den daglige forsyningstjenestes i kampvognseskadronen.
- Planlægge og tage ansvar for forsyningssektionens uddannelse sammen som en del af førerpersonellet.
- Arbejde med PC (SAP, WORD, EXCEL).
- Bestille forbrugsgods.
- Arbejde med AMM og FARGO.
- Lagerarbejde inkl. kørsel med gaffeltruck.
- Deltage i driften af SEK KØTJ.
- Vedligeholde dine egne soldatermæssige færdigheder.

Det er ønskeligt, at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat.
- ADR certifikat samt supplement klasse 1 – militær og tank.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at Eskadronen får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere Eskadronens opgaveløsninger bedst muligt. Du skal have interesse for at støtte SEK med forslag og nytænkning, som et led i at strømline arbejdsprocesser, og generelt optimering af hverdagen, såvel som opgaver under særlige forhold.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med forsyningstjeneste, og at du har erfaring med dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand OS C. Arvidsen på telefon 72 82 33 22 eller via mail: JDR- 1B-301A@FIIN.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 18/19. Stillingen ønskes besat den 1. august 2021, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

30.04.2021

Indrykningsdato

19.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent