Fortsæt til indhold

Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization


Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO)

Er du en handlekraftig og initiativrig befalingsmand, der kan bevare overblikket i en til tider hektisk værnsfælles hverdag - så er jobbet som ’Movement Planner’ og sagsbehandler ved Joint Movement & Transportation Organization lige noget for dig.

Om os
Planlægningssektionen gennemfører vi den samlede planlægning og drift af Forsvarets strategiske transporter til understøttelse af øvelser i udlandet, internationale operationer, samt større transportopgaver i Danmark.

Vi er en sektion bestående af 8 officerer, 5 fra sergentgruppen og en civil speditør, der arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.
Vi har soldater fra alle tre værn repræsenteret i vores sektion, hvilket for os, opgaven og hele Joint Movement & Transportation Organization, er en styrke.

Hos Joint Movement & Transportation Organization sætter vi trivslen højt på dagsordenen. Vi gennemfører jævnligt forskellige aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.
Om stillingen
Du vil blive ansvarlig for, at planlægge og tilrettelægge deployeringer, genforsyning og redeployering af danske enheder.
Udarbejdelsen sker i et tæt samarbejde med den enhed eller myndighed, der har anmodet om støtte.
Hovedparten af arbejdet gennemføres i projektgrupper, som du er ansvarlig for at lede.

Opgaverne er forskelligartet men du ville bl.a. kunne blive udpeget som mission manager, og dermed få ansvaret for de transportmæssige rammer for din mission. Det gør du blandt andet ved, at opbygge et detaljeret kendskab til rammer, vilkår og kapaciteter i det pågældende værn, område og mission.

Endvidere vil du kunne blive udpeget som forbindelsesofficerer til én af de mange myndigheder under Forsvarsministeriet. Du skal sikre et opdateret billede af eksisterende og kommende indsættelser, både øvelser og missioner ved den pågældende myndighed.

På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til ’Movement and Transportation’ området.
Om dig
Først og fremmest søger vi en dedikeret, fleksibel og helhedsorienteret kollega, som har mod på udfordringer i en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag. Effekten af din planlægning vil blive målt hver gang ved de enheder vi støtter.

Forudgående kendskab til logistik er ikke et krav - har du viljen og lysten, så skal vi nok lære dig det.
Du vil få tildelt en mentor, og herigennem blive oplært som ’Movement Planner’. Vi gør meget ud af et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne.

Du er udnævnt seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der har færdiggjort, er i gang med eller er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor vi gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant har fokus på udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer.

Det er essentielt, at du har evne og lyst til at arbejde selvstændigt med et meget bredt sagsområde.

Du skal som person have gode analytiske evner, være struktureret, samt have gode kommunikationsevner, herunder være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du har høj grad af ansvarsfølelse, og du bliver ved indtil opgaven er løst tilfredsstillende. Desuden skal du have gode samarbejdsevner, herunder kunne samarbejde med civile og militære specialister og arbejdsgrupper på tværs af værn og landegrænser.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i op til ca. 30 dage om året, afhængig af sagsområde.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har stabserfaring fra Niveau III eller højere stabe, samt et godt kendskab til eget værns kernekapaciteter og en generel forståelse for det værnsfælles område.

Det er en fordel med international erfaring, men ikke et ubetinget krav.

Joint Movement & Transportation Organization bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager til enkeltmandsudsendelser. Her kan der blive mulighed for en udsendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Arno Tage på telefon 41 73 25 46 eller på mail JMTO-P-CH@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 18. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen kan tiltrædes 1. juni 2021 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANIZATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

19.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent