Fortsæt til indhold

Opklaringssoldat til 2. Lette Opklaringseskadron, Bornholm (genopslag)


Opklaringssoldat til 2. Lette Opklaringseskadron, Bornholm (genopslag)

Kunne du tænke dig at blive opklaringssoldat?
Besidder du professionalismen, holdningen og viljestyrken til at bestride en krævende stilling, som til gengæld tilbyder dig fede indsættelser, skarpt fokus på udvikling af enkeltkæmperen og et stærk sammenhold?

Vi søger i 2. Lette Opklaringseskadron lige nu opklaringssoldater til funktionen spejder, kører og skytte.
Om os
2. Lette Opklaringseskadron er en ud af to professionelle lette opklaringsenheder i Hæren, og består af tre stående lette opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt, og travl, historie med adskillige internationale indsættelser, samt en fortsat travl opgaveportefølje med indsættelser i hhv. beredskaber, NATOPS og INTOPS.

Senest har eskadronen løst opgaver i rammen af Mobile Force Protection Teams i Afghanistan – eskadronen er netop vendt hjem fra denne opgave, og forventes samlet på Bornholm januar 2021.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver.

Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer, til indsættelser til fods med fuld udrustning. Oftest foregår eskadronens indsættelser bag fjendens linjer, i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater.

Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.

Eskadronen har en travl hverdag, men et højt fokus på kompetenceudvikling af alle enhedens soldater, for derigennem at stille det stærkeste hold til opgaveløsningen, uanset type og varsel.
Om stillingen
Eskadronen søger lige nu soldater til forskellige stillinger, hhv. spejder, kører og skytte. Alle tre stillinger er vigtige for gruppens, og derved delingens løsning af opgaver.

Spejderen er den primære ruteplanlægger og vejfinder, hvorfor orientering vægtes højt.
Derudover indgår spejderen i det primære afsiddehold og arbejder oftest afsiddet, hvorfor god fysisk form og enkeltkæmperfærdigheder også vægtes højt for spejderen.
Spejderen er samtidig gruppens specialist på enten signaltjeneste afsiddet, eller sanitetstjeneste.

Skytten er gruppens specialist på LMG og sikrer gruppen når der gennemføres opsiddet opklaring.
Derudover er skytten også en del af afsiddeholdet når der er behov for sikring/ildkraft ved opgaveløsninger afsiddet.
Skytten skal kunne varetage spejderens funktion ved behov.

Køreren er gruppens specialist opsiddet, herunder ansvarlig for at bringe gruppen sikkert frem, er rutineret på signaltjeneste og sikrer at denne spiller opsiddet.
Køreren er skarp til orientering, har god simultankapacitet og kan jonglere flere bolde på en gang.
Derudover har køreren ansvaret for gruppens vognhold når afsiddehold er indsat.

Der er mange spændene udviklingsmuligheder og på sigt, vil det være muligt, såfremt du besidder de rette kompetencer og udviser viljen, at søge enten observatør, delingens signalmand, sanitetsmand eller finskytte i opklaringsbataljonen.
Om dig
Du er en initiativrig soldat med høj viljestyrke og en professionel tilgang til soldatervirket.

Du har lyst til hele tiden at yde en indsats for at udvikle dig selv og dygtiggøre dig som enkeltkæmper og soldat.

Det er ikke et krav at du har erfaring fra opklaringstjenesten eller fra internationale missioner, blot ligges der vægt på at du er motiveret og læreivrig – du vil få dygtige instruktører og kollegaer der hjælper dig med at nå resten.

I 2. Lette Opklaringseskadron vægter vi professionalisme, høj viljestyrke og lysten til at dygtiggøre sig. Vi søger soldater der kan samarbejde i et lille team, ofte indsat under hårde forhold, hvorfor vi stiller krav til din fysik.

Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og du er villig til at nå KAT 4 jf. de operative anbefalinger (Test A: 2600, Test B: 60 ture, Test C: Niveau 3).

Du er kort sagt en holdningsstærk soldat med en professionel tilgang til faget og et brændende ønske om at blive en del af landets bedste enkeltkæmpere.

Ønskelige uddannelser og omskolinger, men ikke krav:
- B-kort, ønskeligt også C-kort
- GD270
- LMG M/60, TMG M/01 QCB, STAVS, RDO 152, DYKN, RDO HF

Du bør forud for ansøgning være afklaret med INTOPS, både personligt og baglandsmæssigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronschef kaptajn Rene Hansen på telefon 91 53 12 61 eller på mail GHR-3B-200A@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte eskadronsbefalingsmand oversergent Rasmus Baldus på telefon 41 38 72 88 eller på mail GHR-3B-201A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 16. april 2021 og samtaler forventes afholdt uge 16. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.04.2021

Indrykningsdato

18.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent