Fortsæt til indhold

Fregatten IVER HUITFELDT søger en kaptajnløjtnant til stillingen som operationsofficer(OPO)


Operationsofficer søges til fregatten IVER HUITFELDT

Er du en erfaren og ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at lede udviklingen af forsvarets skarpeste maritime enheder? Har du de ledelsesmæssige kompetencer og faglige visioner, der kræves for at stå i spidsen for en division bestående af fagligt højt kvalificerede specialister?

Så kan du blive IVER HUITFELDT´s nye operationsofficer.
Om os
IVER HUITFLEDT har i de seneste år gennemført træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England og har været indsat i operationer omkring Hormuz Strædet. I 2021 er vi blandt andet planlagt til en række spændende øvelser og nationale operationer.

De kommende år skal IVER HUITFELDT og de øvrige luftforsvarsfregatter bl.a. udrustes med nye missiltyper som led i den løbende udvikling af enhedernes kapacitet. Løsningen af vores spændende og mangeartede opgaver har skabt en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og can-do mentalitet, som gør, at IVER HUITFELDT ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.
Om stillingen
Operationsofficeren er leder af operationsdivisionen, en central del af skibsledelsen og derfor en bærende del af skibets beslutningskraft og organisation. Operationsofficeren er den primære ansvarlige for IVER HUITFELDTs optræden i alle faser af den operative opgaveløsning.

Operationsofficeren er den vigtigste sparringspartner og rådgiver for chefen i alle operative forhold og aktiviteter. Fregattens operative evne afhænger af, at der er et samspil mellem sensor- og våbensystemer, mandskabet, der betjener systemerne og de indarbejdede taktiske procedurer. Det er din opgave at sikre dette samspil.

Jobbet indeholder derudover også en række administrative opgaver, der knytter sig til personaleledelse.
Om dig
Som operationsofficer skal du kunne holde mange bolde i luften, kunne arbejde i højt tempo og samtidig beholde overblikket, være fremsynet og udviklingsorienteret. Du skal udvise gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at gå i samme retning – ikke kun i divisionen, men i hele enheden. Her forventes du at inddrage dine kollegaer i skibsledelsen og se helhederne og synergien. Du forstår at lede gennem ledere, og du evner at lede med empati, og effekt. Du er fleksibel og har en "can do" tilgang til opgaveløsningen.

Det forventes, at du tager initiativ og udviser gode evner til udvikling af nye koncepter, samt kan føre disse fra idé til virkelighed. Du er altid velforberedt, men er samtidig omstillingsparat og klar til at iværksætte alternative planer.

Du forventes at have en solid operativ baggrund. Du besidder taktisk overblik, har erfaring fra indsættelser i maritime operationer, og interesse for udviklingen af Air Defence området.

Du er stabil og klar til at påtage dig en substantiel rolle i fregattens videre udvikling. Du er afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram med periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

I udvælgelsen af den kommende operationsofficer vil der blive lagt vægt på dit ledelsespotentiale, og dine visioner for fastholdelsen og udviklingen af operationsdivision i de perioder hvor IVER HUTFELDT ikke er på sejlads. Det er således en klar forventning, at du tillægger uddannelse og træning af underlagte medarbejdere i perioderne i basehavn ligeså meget vægt som under sejlads.

Derudover forventer vi, at du:
- har gennemført Taktisk Officerskursus i Søværnet, eller tilsvarende i udlandet
- gennem tidligere tjeneste har væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer i både øvelsesregi og operative indsættelser

Det er ønskeligt, at du:
- Har gjort tjeneste som taktisk officer i 2. Eskadres Division 21 eller Division 22
- Har erfaring fra FOST
- Dokumenteret ledelseserfaring
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fregattens chef, KK Michael Landmark, 2E-IVER-CH, telefon 30 16 94 10 eller fregattens nuværende operationsofficer, KL Jesper Høegh Hansen, 2E-IVER-OPO, telefon 72 85 43 13.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 15.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

18.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent