Fortsæt til indhold

NK/STCH ved Opklaringsbataljonen på Bornholm


NK/STCH ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Er du klar til udfordrende tjeneste som Næstkommanderende og Stabschef for en dedikeret og professionel Bataljon?
Så er det nu skal søge!
Om os
Opklaringsbataljonens (OPKBTN) identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod bataljonens operative kapaciteter og evnen til at levere varen med kort varsel.

Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigshåndværket i centrum.

Bataljonen er på mange måder unik – ikke mindst på grund af opgaveporteføljen og en række særlige geografiske og organisatoriske rammer og vilkår. Ved bataljonen hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af kampbataljonen og troppeenheden (aktuelt brigaden).

Opklaringsbataljonen gennemfører i 4 Marineeskadron Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Herudover har Opklaringsbataljonen to stående enheder - 1 og 2 Opklaringseskadron. I 2022-24 udbygges bataljonen med en tredje stående eskadron.

Opklaringsbataljonens hovedopgave er kort og godt at levere veluddannede opklaringsenheder til Hærens og Forsvarets opgaveløsning – ude som hjemme.
Kort sagt! Du vil møde en erfaren og professionel enhed. En enhed der sætter pris på ærlighed og troværdighed.
Om stillingen
Som Næstkommanderende for Opklaringsbataljonen er du bataljonschefens nærmeste stedfortræder og stabschef.

Du vil finde en stor grad af frihed til at opnå de opstillede mål, så du kan levere den maksimale kvalitet i opgaveløsningen indenfor de givne rammer. Du får mulighed for, at udvikle dit lederskab og din faglighed med henblik på din fremtidige tjeneste i Forsvaret.

Din vigtigste opgave er at tilvejebringe vilkår for bataljonens, og dermed eskadronernes, drift og opgaveløsning. Du får vide rammer og handlefrihed, og det forventes, at du griber mulighederne og udviser handlekraft. Du kan forvente kontant, konkret og ærlig tilbagemelding på dine resultater.

Du vil få en travl hverdag. Du forestår bataljonens daglige drift og styrer stabens virke. Derudover øves du i rammen af foresattes føringsuddannelse i funktionen næstkommanderende og stabschef. Du må påregne en del drifts- og stabsarbejde i stabsbygningen, men også nogen rejseaktivitet og øvelsesvirksomhed.

Staben er din enhed, og det forventes, at du leder stabens arbejde med respekt for den faglighed og erfaring, der er forankret i staben.

Ydermere forventer vi, at du løser de pålagte opgaver under inddragelse af staben og i samarbejde med bataljonens eskadroner. Du vil indgå i bataljonens chefgruppe.

Du vil blive målt på dine evner til at opnå maksimal effekt af stabens kompetencer og bataljonens tildelte ressourcer, m.h.p. at skabe de rammer, som muliggør at bataljonen opnår et minimum tilfredsstillende resultat under løsning af pålagte opgaver.

Du vil få lejlighed til, at udvikle dine evner som stabschef ved en operativ stab, i rammen af foresattes føringsuddannelse.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Master i militære studier (MMS) eller ækvivalerende., og gerne Hærens operations- og føringsuddannelse (OFU),
og har forud herfor, gjort tjeneste som delingsfører og underafdelingschef (ønskeligt).

Det er et plus, hvis du har erfaring med opklaring, og erfaring fra internationale operationer tæller kun til din fordel. Erfaring kan ikke købes for penge.

Du har styr på igangværende sager og bevarer overblikket, når der er mange jern i ilden.

Du er god til at formidle dine synspunkter og holde kolleger og foresatte opdateret. Du evner at uddelegere, motivere og udvikle dine medarbejdere. Du evner at sikre kvaliteten i stabens produkter og støtte til eskadroner.

Nøgleordene er:
- Initiativ
- Samarbejde
- Nytænkning

Derudover er følgende ledelseskompetencer i fokus:
- Motivere andre
- Planlægning
- Fremtidsorientering

Du forventes at være i god fysisk form og skal have bestået forsvarets fysiske basiskrav ved ansøgningstidspunktet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Rønne

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/ III OPKBTN OL Uffe Geckler Pedersen, tlf. 72823801.

For yderligere information vedr. lokale forhold kan du kontakte ADMBM/III OPKBTN SSG Bjarne Kirkedal-Due, tlf.: 72823810.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Stillingen er til besættelse snarest.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket senest den 19. april 2021.

Overvejer du eller familien at flytte til Bornholm, kan du få information, råd og vejledning ved øens tilflytterkonsulent Rune Holm. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm +45 31 21 88 80, rh@bornholm.biz
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.04.2021

Indrykningsdato

17.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent