Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper til Logistiksektionen ved Militærpolitiet.


Forsyningshjælper til Logistiksektionen ved Militærpolitiet.

Kan du navigere i et værnsfælles operativt miljø med et højt ambitionsniveau og et ubetinget krav til holdning og professionalisme? Har du overblik og er du er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en alsidig hverdag?

Så er du vores kommende forsyningshjælper ved Militærpolitiet.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København og i Aalborg.
Om stillingen
Logistik i et værnsfælles operativt miljø er kendetegnet ved en varieret og alsidig hverdag, hvor samarbejde og gensidig tillid er altafgørende for, at vi kan løse de pålagte opgaver.

Logistiksektionen ved Militærpolitiet består af fire mand: En kaptajn, to seniorsergenter samt en korporal.
Omgangstonen i sektionen er åben og direkte. Et godt kammeratskab er en væsentlig del af den måde, vi har valgt at håndtere de mange udfordrende opgaver på.

Du vil indgå i et erfarent team, hvor man hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel enhedens medarbejdere samt til de daglige opgaver. Ligeledes vil du få en bred berøringsflade, da du vil komme til at samarbejde med såvel højere myndigheder, som underlagte enheder.

Vi lægger vægt på selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at positivitet er medvirkende hertil.

Stillingen er værnsfælles, og kan besættes af personel fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet uden militærpoliti erfaring.
Om dig
Du skal være forsyningshjælper og det er ønskeligt, at du har erfaring med DEMARS myndighedsbeholdning og at du har gyldigt ADR bevis. Du skal være selvstændig, serviceminded, kvalitetsbevidst og omstillingsparat, da sektionen løser mange forskellige opgaver i en travl hverdag. Vi lægger vægt på veludviklede kompetencer indenfor samarbejde, kommunikation og faglighed.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale, herunder kunne kommunikere på engelsk. Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed og vil over tid få mulighed for at arbejde selvstændigt med større komplekse opgaver til støtte for Militærpolitiet.

Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne - især i starten – en del kursus- og uddannelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for Logistiksektionen ved Militærpolitiet, seniorsergent, Jimmy Kenneth Wallentin på telefon 72 83 70 41 eller på mail TRR-MP-S402@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte chef for Personelsektionen ved Militærpolitiet, kaptajn Lars Emil Wahlgreen på telefon 25 23 79 19 eller på mail TRR-MP-S101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

17.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent