Fortsæt til indhold

Chefsergent til Fighter Wing Skrydstrup


Wing Chefsergent til Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup søger en erfaren befalingsmand til stillingen som Wing Chefsergent.
Har du demonstreret succes inden for den ledelsesmæssige arena, og har du vist både interesse og evner inden for omstilling og udvikling?
Er du en erfaren og stærk sagsbehandler?
Kan du etablere effektive beslutninger?
Så er stillingen som Wing Chefsergent ved Fighter Wing Skrydstrup måske dit næste job.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Dine opgaver er grundlæggende todelt:
For det første indgår du i et partnerskab med Chefen for Fighter Wing Skrydstrup og den øvrige chefgruppe som rådgiver og sparringspartner. Du får et stort ansvar og indflydelse på strategiske beslutninger på ledelsesniveau.

Du er chefens samarbejdspartner med gensidig respekt, loyalitet og fortrolighed.
Du er et forbillede og en kulturbærer, der bidrager til en positiv holdningsprægning ved myndigheden gennem dialog, og i samarbejde med cheferne tegner du billedet af enhedens værdier, normer, holdninger og medvirker til at skabe korpsånd. Vi satser på god ledelse, motiverede og tilfredse medarbejdere, der er glade for og stolte over deres arbejdsplads, og her skal du hjælpe med at kommunikere effektivt til og med alle niveauer i organisationen, ikke mindst til stampersonelgruppen.

Du er den samlende kraft i befalingsmands- og konstabelgruppen med fokus på at styrke den samlede ledelseskraft, herunder skabe en balanceret korpsånd. Du vil således også skulle sikre, at den nye kompetenceudvikling for mellemledere udvikles og indfases, så befalingsmandskorpset sikres den bedst mulige uddannelse, udvikling og ”empowerment”.

Du deltager i møder på ledelsesniveau og bidrager aktivt og konstruktivt med relevante indlæg, der udfordrer de eksisterende paradigmer eller fastholder de dele af vores værdiskabende kultur, som vi er stolte over.

Wing Chefsergenten skal koordinere og afstemme opgaver og udvikling med andre dele af Flyvevåbnet, herunder med Flyvevåbnets Chefsergent og øvrige Wing Chefsergenter, så der sikres en ensartet og hensigtsmæssig udvikling på tværs af Flyvevåbnet.

For det andet vil du til dagligt indgå i puljen af effektive sagsbehandlere sammen med Stabsstøttesektionen. Her vil du få en koordinerende rolle i forhold til opgaveløsninger, der udføres fx af Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-Partnerelement og/eller Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mv. Du kan yderligere blive en primær spiller i understøttelsen af Fighter Wing Skrydstrups Reserve, samt i forhold der relaterer sig til rekruttering. Herudover vil vi meddele dig dine egne projekter og sagområder.

Som det fremgår, er stillingen særdeles spændende og stærkt udfordrende på flere niveauer, og det kræver en kandidat, der skiller sig ud fra mængden.
Om dig
Du er fagligt dygtig, samt god til at samarbejde og inspirere. Du kan styrke stampersonelgruppen, fordi du tør skubbe til organisationen på alle niveauer. Du kan vise vejen med dit gode eksempel.

Du er chefsergent eller seniorsergent egnet til udnævnelse. Du har en akademiuddannelse i ledelse eller tilsvarende. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være klar til at indgå en uddannelsesaftale.

Du forventes yderligere at have en solid og veldokumenteret ledelseserfaring, og det er ønskeligt, at du i løbet af din karriere har oparbejdet et bredt kendskab til andre dele af Forsvaret.

Det forventes, at du har kendskab til Fighter Wing Skrydstrups opgaveløsning og organisation.

Som person er du energisk, analytisk og beslutsom. Du forstår at kommunikere dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt såvel i tale som på skrift. Du har fokus på målgruppen i og formålet med din kommunikation og kan tilpasse denne til både situationen og modtagerne.
Du er lyttende, tillidsvækkende, og evner at motivere og inspirere mellemledere med forskellig baggrund.
Du har en høj produktivitet, et stort arbejdspensum, gode analytiske evner og trives med korte terminer fra tid til anden.
Du er forandringsparat og kan støtte i udvikling af såvel organisation som processer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Fighter Wing Skrydstrups stabschef, oberstløjtnant Alan Kiilerich, på telefon 72 84 82 01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS225@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 25. april. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter, så ansættelsen kan effektueres 1. september 2021.

Du bedes, som bilag til din ansøgning, redegøre for dine tanker om stillingen, samt identificere indsatsområder, som du finder vil styrke Fighter Wing Skrydstrup. Tilsvarende inviterer vi til, at du, ligeledes som bilag til din ansøgning, redegør for, hvordan topledelsens hensigter om bedre ledelse kan omsættes til realiteter blandt medarbejderne.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

16.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent