Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Instruktør til Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelse (oversergent)


Rådighedsstilling - Instruktører til Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelse (oversergent)

Operations Support Wing søger reservister til Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE).
Om os
Operations Support Wing (OSW) er Flyvevåbnets (FLV) største enhed, og har som hovedopgave at opstille FLV kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår vi uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron (TSS) har til opgave at støtte Flyvevåbnets bidrag med sikrings- og undsætningsopgaver under internationale operationer. Desuden varetages FLV Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE) uddannelser samt forsvarets Joint Terminal Attack Controller (JTAC) uddannelser ved eskadrillen.
Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE) er en del af Tactical Support Squadron (TSS) og har til opgave, at uddanne Flyvevåbnets flyvende enheder indenfor overlevelsestræning. Der gennemføres SERE grunduddannelse samt efteruddannelse løbende, og efter behov gennemføres der ørken og sub-arktisk uddannelse.

SERE hører til på Flyvestation Karup, men uddannelserne gennemføres over hele Danmark samt internationalt.

Om stillingen
Du skal virke som instruktør indenfor SERE, med mulighed for at specialisere dig indenfor et område. Din nærmeste foresatte vil være SERE daglig leder.

Du vil blive indkommanderet til at understøtte klargøring og afvikling af SERE kurser, og skal også påregne en del egen uddannelse. Under SERE uddannelserne skal du være parat til at understøtte alle elementerne i uddannelsen, og du skal forvente øvelser med fart på og længere perioder uden søvn. Der er stor kontaktflade til mange andre enheder, som støtter uddannelsen, så samarbejde er nøgleordet.

Som SERE instruktør indgår du i et team bestående af seks fastansatte og fem reservister, hvor vi værdsætter professionalisme og højt fagligt niveau.

Om dig
- Du er en engageret og professionel.
- Du har lyst til at lære og lære fra dig.
- Du er god til at stå foran andre mennesker og undervise.
- Du kan lide at være ude i alt slags vejr og har overskud til at tage ansvar i pressede situationer.
- Du behersker både dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.
- Du skal kunne gennemgå og bestå SERE C, instruktøruddannelse og eventuelle efteruddannelser.

Ansættelsesvilkår
Reservestillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte seniorsergent S. Tollerud på 40 80 21 15 eller mail: osw-otbs-001@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 9.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2021.

Samtaler afholdes løbende og ansættelser er pr. 1. juli 2021.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

03.05.2021

Indrykningsdato

11.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent