Fortsæt til indhold

Elektronik fagtekniker/Datatekniker og Marinesoldat til Fregatten ESBERN SNARE


Elektronik fagtekniker/datatekniker og marinesoldat til Fregatten ESBERN SNARE

Hvis du kan se dig selv marinesoldat om bord på et af søværnets største krigsskibe, hvor moderne ledelsesstil, gamle traditioner, højt aktivitetsniveau, tekniske udfordringer og personlig udvikling forenes, er du muligvis vores nye kollega og skibskammerat.
Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med et deplacement på 6.300 tons og en besætning på godt 100 mand.

Vi har i de seneste år blandt andet deltaget i fjernelsen af kemiske stoffer fra Syrien, pirateribekæmpelse, patruljer ved Afrikas Horn, samt øvelser i danske og grønlandske farvande. Som krigsskib har vi fokus på faglig dygtighed, sømandsskab og militære kompetencer.

Besætningen er aldersmæssigt spredt, og vores baggrunde er meget forskellige. Det giver et dynamisk og spændende miljø, hvor du er meget velkommen til at byde ind med erfaringer, der ikke nødvendigvis kommer fra forsvaret.

Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet. Vi er typisk på havet 130 dage om året.

Kig gerne ind på vores facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad der er vi laver på ESBERN SNARE. www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du bliver en del af skibets Våben og Elektronikafdeling. Afdelingen består af 18 teknikere, 4 sergenter og 4 officerer. Afdelingen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets sensor-, data- og kommunikationssystemer.

Når vi er til søs, kan du ud over jobbet som tekniker, få opgaver som f.eks. maskingeværskytte, røgdykker eller sygehjælper.

Stillingen indbefatter også daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj.

Her ud over kan du påregne at blive sendt på de kurser, der er relevante for din stilling.

Krav:
At du kan gennemføre Søværnets basisuddannelse.
At du har svendebrev som elektronikfagtekniker eller datatekniker.
Hvis du har en grunduddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse. Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse.

Som elektronikfagtekniker eller datatekniker i våben- og elektronikafdelingen får du en varieret hverdag, som ikke ligner noget andet job i land.
Du kan forvente hurtigt at dit eget ansvarsområde, samtidig med, at du som marinesoldat og sømand, er en holdspiller, der er med til at løse opgaver i fællesskab.
En sømilitær baggrund er ønsket, men ikke noget krav, hvis du ellers har de personlige og faglige egenskaber vi søger.
Om dig
For at Du skal kunne fungere ombord, skal du have gode menneskelige og faglige egenskaber. Du skal have en god teknisk forståelse, og vil blive en del af afdelingen på marinekonstabel-niveau, hvor du vil få hands-on på sektionens materiel.

De faglige kvalifikationer vi søger efter hos dig omfatter kendskab til eller erfaring med et eller flere områder indenfor:
- Kommunikations- og HF teknologi
-Linux og netværk.
-Radarteknologi.
-Fiber og optik.

De personlige egenskaber vi søger omfatter, at
-du er i stand til at løse en opgave selvstændigt og samtidig tilpasse dig et militært system.
-du kan fungere under både fysiske og psykiske vanskelige forhold, hvor dine kammerater og skibet er afhængig af din indsats i lange perioder.
-du er omstillingsparat, og kan forlade en planlagt opgave for at hjælpe en kollega eller træde til i en kritisk situation.
- du har en god tværfaglig teknisk forståelse, men kan også sætte dig grundigt ind i et specifikt område.

Det vi har til fælles er lysten til at sejle, viljen til konstant at gøre det bedre, og ambitionen om at drive en professionel enhed således, at vi kan bære vores uniform med stolthed. Det afgørende for om du bliver glad for jobbet er, at du deler disse værdier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Elektronik Officer, Premierløjtnant Claus Nilsson på mail 2E-ESSN-EKO@mill.dk eller mobil 30169479

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. maj 2021 og samtaler forventes afholdt primo maj. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.05.2021

Indrykningsdato

10.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent