Fortsæt til indhold

Jurist med høj juridisk faglighed og kendskab til offentlig forvaltning


Jurist med høj juridisk faglighed og kendskab til offentlig forvaltning

Sekretariatssektionen ved Forsvarskommandoen søger en jurist med et solidt kendskab til offentlighedsloven og gerne med erfaring fra sagsbehandling af aktindsigtssager.
Om os
Forsvarskommandoen består af syv sideordnede stabe og kommandoer placeret i København, Karup, Aalborg og Nuuk, der varetager den samlede og koordinerende ledelse af Forsvarets operative enheder. Forsvarskommandoen er derudover bindeleddet til dels Forsvarsministeriets departement, dels til øvrige styrelser inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Du bliver en del af Sekretariatssektionen i Ledelsessekretariatet, som består af 10 engagerede medarbejdere. Sekretariatssektionen består overvejende af officerer fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet og af civile specialister.

Sekretariatssektionen sikrer koordination på tværs af Forsvarskommandoen. Vi beskæftiger os med ministerbetjening og henvendelser fra Forsvarsministeriet generelt. Sektionen koordinerer og håndterer aktindsigtssager, borgerhenvendelser samt henvendelser fra andre nationer på tværs af Forsvarskommandoens myndighedsområde. Sektionen er ressortansvarlig for ceremoniel og dekorering i Forsvaret. Herudover varetager sektionen uddannelse i sagshåndtering på tværs af Forsvarskommandoens stabe og kommandoer.

Vi prioriterer et uformelt arbejdsmiljø, med en god stemning, hvor der også lægges vægt på fleksibilitet for den enkelte. Du vil således i vid udstrækning selvstændigt tilrettelægge din opgaveløsning i forhold til de tildelte opgaver og få mulighed for personlig kompetenceudvikling. Der vil – også efter Covid 19 – være mulighed for på ad hoc basis at arbejde hjemmefra.
Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job i Forsvarets øverste militære kommandomyndighed, hvor du på et højt fagligt niveau skal samarbejde med og yde rådgivning til militære sagsbehandlere og chefer primært inden for offentligret, herunder aktindsigtssager.

Opgaverne løses i samarbejde med de militære fagstabe og kommandoer, og du vil i mange tilfælde være med til at afveje hensynet til offentlighed i forvaltningen overfor bl.a. hensynet til at undtage informationer vedrørende militære operationer/forhold.
Om dig
Du er cand.jur. med kendskab til og særlig interesse for offentlig forvaltning, herunder offentligret. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til Forsvaret.

Vi forventer, at du
• ønsker at understøtte dine kollegaer i deres arbejde og har lyst til at dygtiggøre dig inden for offentligret, herunder behandling af komplicerede aktindsigtssager.
• kan balancere mellem grundighed og skarpe deadlines.
• kan arbejde helhedsorienteret og have forståelse for, hvornår en sag særligt kan have politisk og/eller pressens bevågenhed.
• kan rådgive ’ikke – jurister’ i at finde brugbare løsninger.
• kan lide at koordinere opgaver på tværs af en stor organisation.
• kan lide at undervise.

Desuden lægger vi vægt på, at du
• kan arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet.
• er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel.
• bidrager til egen læring og udvikling.
• udviser engagement og motivation.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0 % af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Sekretariatssektionen, oberstløjtnant Jan Hansen på telefon 23 31 02 76. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse 1. august 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

09.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent