Fortsæt til indhold

Har du solid erfaring som Contract Manager og vil du videreudvikle dig markant indenfor denne ekspertise?


Har du solid erfaring som Contract Manager og vil du videreudvikle dig markant indenfor denne ekspertise?

Hos os skal du bidrage til de bedste indkøbsaftaler på alt lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler, ammunition, reservedele, uniformer og IT.

”At være Contract Manager i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er uomtvisteligt den bedste trædesten til ny læring, stærke erfaringer og en ny indsigt i dialog, samarbejde og faglighed, som man kun kan få ét sted indenfor offentlig aftalestyring – i vores afdeling.” fortæller Jakob, din nye chef.
Om os
Center for Styring består aktuelt af mere end 80 medarbejdere fordelt på fire afdelinger. I Contract Management Adelingen er vi 11 dygtige kollegaer til at styre knap 700 rammeaftaler.

Vi varetager både rutinemæssige driftsopgaver, men tager også del i nye udviklingsopgaver. Vi foretager ikke selve udbuddet, det bliver gjort i vores ”søsterafdeling”, men vi er med før aftalen sættes i udbud.

I Contract Management Afdelingen arbejder vi med aftale- & leverandørstyring på tværs af hele materiel- og IT-området i Forsvarsministeriets koncern. Solide aftaler med leverandører, controlling og leverandørstyring medvirker til et kommercielt og logistisk fokuseret miljø med skærpet fokus på styrkelse af tværfagligt samarbejde.

Vi er en altafgørende og vigtig støtte til hele Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi har en støttende mentorordning for nyansatte og vi er gode til at hjælpe hinanden med hverdagens mulige udfordringer, bl.a. gennem vidensdeling.

Gitte, din kommende kollega, udtaler:
”I vores afdeling er der højt til loftet, vi er et team med meget forskellige personligheder og erfaring, men vi respekterer alle hinanden og netop vores forskelligheder er vores styrke!”
Om stillingen
Som Contract Manager vil du arbejde med implementering, drift og opfølgning af kontraktuelle rettigheder/forpligtelser vedrørende driftsmæssige forhold på eget forretningsområde.

Da vi har en datadrevet tilgang til Contract Management, prioriterer vi SAP eller anden ERP ekspertise meget højt i kombination med en god forretningsforståelse.

Du vil i stillingen få en Single Point of Contact rolle på dine aftaleområder, hvor du vil have mange spændende udfordringer så som:

• at deltage i tværfaglige indkøbsmøder og opstartsaktiviteter med FMI kolleger• at deltage i leverandørdialog/-møder og være en solid kommerciel sparringspartner for interne kunder i forbindelse med effektiv leverandørhåndtering indenfor egne aftaleområder.
• registrere data i SAP og koordinere at de helt rette opdaterede stamdata faktisk matcher systemets såvel som selve rammeaftalens indhold.
• at foretage sagsbehandling på diverse beregninger og sørge for, at disse opdateres i SAP.
• at være en del af teamet, som i rotation behandler indkomne mails og diverse administrative opgaver

”Jeg sætter meget pris på den store kollegiale kontaktflade og spændvidde i opgaverne og så er Forsvaret bare en spændende arbejdsplads!”, fortæller Heidi, Senior Contract Manager.
Om dig
Du har lyst til at gøre en forskel, realisere dit fulde potentiale og deltage i videreudviklingen af Contract Management funktionen.

Du har en kontor- eller handelsuddannelse med fokus på indkøb, økonomi og interesse for erhvervsjura. Gerne suppleret med en kortere videregående uddannelse som en Merkonom- eller nyere Akademiuddannelse.

Derudover har du har et godt kendskab til SAP (MM-modul) eller et andet større og tilsvarende ERP it-system samt Excel (L-opslag, Pivot-tabel, Makro-programmering).

Det vil være en fordel, hvis du har:

• erfaring med tværfagligt samarbejde, gerne i Forsvarsministeriets koncern eller andre større organisationer, hvor perspektiverne ofte er meget forskellige.
• kendskab til leverandørkontakt i ind- og udland, særdeles gode kommunikative egenskaber både på dansk og engelsk i skrift og tale.
• relevant erfaring fra tidligere beskæftigelse med kontraktstyring og/eller med supply chain.

Anfør gerne i dit CV faktuelle oplysninger om din uddannelse og erhvervserfaring inden for Contract Management samt anvendelse af ERP-systemer.

Du har et imødekommende væsen og besidder gode samarbejdsevner. Du overholder deadlines, er grundig og har styr på detaljen.

Du udstråler professionalisme, og du er sprogligt velfunderet både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk, så du kan formidle viden til andre med forskellig baggrund, nationalt som internationalt.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Du bliver ansat som kontorfuldmægtig, og alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af et kvalifikationstillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som led i ansættelsesprocessen vil vi spørge ind til de kernekompetencer, som en Contract Manager skal kunne bestride herunder f.eks. implementering af aftaler i it-system og organisation, forventningsafstemning med kunder og leverandører, leverandørsamarbejde o.m.a.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jakob Johannes Rønberg på tlf. 2215 0448. Har du spørgsmål til overenskomst-, løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Annette Karlsen, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5149.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021 . Samtaler forventes afholdt løbende og senest i uge 15/2021, så send gerne din ansøgning med det samme.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Send din motiverede ansøgning og dit opdaterede CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

08.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent