Fortsæt til indhold

Battle Captain til det Taktiske Operationscenter ved Multinational Division North (Adazi i Letland)


Battle Captain til det Taktiske Operationscenter ved Multinational Division North (Adazi i Letland)

Ser du udstationering som en mulighed for dig og en styrkelse af din udvikling, interesserer du dig for og har flair for gennemførelsen af operationer? Kan du holde hovedet koldt når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til føring af brigadestabe og divisionstropper i et skarpt multinationalt miljø? Så er Multinational Division North måske dit næste tjenestested!
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes som udstationering i MND N østlige del af hovedkvarteret på Adazi basen i Letland. I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den vestlige del af hovedkvarteret i Karup eller Slagelse, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdspartere.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes at det er spændende at arbejde med og har flair for operationer, så vil du kunne få en helt unik mulighed for din personlige udvikling. I Operationscenteret kommer du til at være en del af et fantastisk spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp planlægning og gennemførelse af operationer i fred, krise og konflikt. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.

Operationscenteret er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og vi består af officerer og befalingsmænd fra Estland, Letland, Litauen, Canada og Danmark.
I Operationscentret arbejder vi for:
• We CONTROL the execution of the operation and COMMAND on the behalf of the commander – “we fight the battle”!
• We analyse, evaluate, pack and pass relevant information and generate situational awareness to ALLOW DECISIONS TO BE MADE by the commander!

Operationscenteret består af:
• Taktisk Operationscenter (TOC) der håndterer operationer fra 0 til 24 timer og som er bemandet 24/7/365 i fred, krise og konflikt.
• Operations- og planlægningscellen (OPS/PLANS) der håndterer operationer fra 24 til 72 timer.
• Fremskudt Kommandostation (FCP).
• Forbindelsesofficerscellen.

I TOC’en holder vi hovedet koldt, også når det bliver hektisk og du er med til at sørge for at synkroniserer divisionens operationer i deep, close og rear gennem teamwork sammen med mere end 20 dygtige specialister inden for eksempelvis Intelligence, Battle Space Management, Air, Aviation, targeting og Information Activities.

Én af dine primære opgaver vil være at medvirke til opbygningen og driften af divisionens Taktiske Operationscenter i Adazi og situationsrummet i Slagelse og får dermed en helt unik mulighed for, i helt nye bygninger, at være med til at skabe rammerne for, at Operationscenteret får de bedst mulige betingelser for føringen af divisionens enheder i fred, krise og konflikt. Opgaven indebærer tillige optimering af de interne stabsprocesser, så vi bliver endnu hurtigere til at træffe effektive operative beslutninger frem mod vores certificering.

Med dit ”entreprenørgén”, din evne til at ”tænke ud af boksen” og dit operative mindset, vil du således arbejde med helt centrale opgaver i forbindelse med udviklingen divisionens føringskapacitet.

I fredstid, på øvelser, i krise og konflikt er du i TOC’en ansvarlig for:
• Kontinuerlig opretholdelse af situational awareness i eget og foresattes operationsområde.
• Kontrol af divisionens igangværende operationer i rammen af chefens hensigt, shift leaders direktiver og tæt koordination med Battle Space Management.
• Hurtig og sikker formidling af informationer til foresatte hovedkvarter.
• Monitere ændringer til troppeinddelingen, egen Combat Effectiveness (CEFT) og DSO/DSM.
• Deltage i hastig operationsplanlægning.
• Informere og rådgive Shift Leader ved ændring i situationen.
• Sikre at Common Operational Picture er opdateret i forhold til foresatte og egen situation.
• Gennemføre TOC interne Battle Drills.
• Rådgive Shift Leader i forhold til status på og anbefalinger til eventuel justering af CCIR.
Om dig
Du er kaptajn eller MJ M322.
Du har i tidligere stillinger gjort stabstjeneste på afdelingsniveau og meget gerne på brigadeniveau.
Du brænder for kernen i det militære håndværk: At planlægge og gennemføre operationer. Du har en god operativ erfaring, kombineret med viljen til at lære mere, mod til at tænke ”ud af boksen” i forhold til planlægning og gennemførelse af operationer og har lyst til at arbejde i et virkeligt spændende internationalt miljø.
Du er en person med solide lederegenskaber og har en god helhedsforståelse. Dine kompetencer ligger inden for analyse og planlægning, du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger, gå forrest i det Taktiske Operationscenter for dermed at skabe de bedste operationsvilkår for divisionens enheder – også når dit hold har været på i mange timer.

Hvis du ser dig selv som operativ og synes ovenstående kunne være rigtig spændende, så passer du formentlig rigtig godt på vores hold. Et internationalt hold som lever efter mottoet: TEAM – Together Everyone Achieves More!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

Kontakt og ansøgning
I forbindelse med din ansøgning bedes du vedlægge FOKUS-bedømmelser, herunder fra gennemført uddannelse.
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte major Thomas Block Hansen på MNDN-G3-02@FIIN.dk eller tlf.: +45 5078 0164 (arbejder i et klassificeret område, så ringer tilbage).

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent kaptajn Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfrist er 25. april.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 18 og 19.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2021

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

08.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent