Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Sergent til Føringsstøtteregimentets reservestruktur


Rådighedsstillinger - Sergent til Føringsstøtteregimentets reservestruktur

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?

Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som instruktør ved Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia måske noget for dig.
Om os
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Den strategiske reserve er en ny kapacitet, der er under opbygning, som får en væsentlig betydning for Føringsstøttregimentets virke både under garnisonsforhold, samt under øvelsesforhold. Kapaciteten får en bred berøringsflade med alle enheder ved Føringsstøtteregimentet, operative enheder i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og kommandoer.
Om stillingen
Du bliver tilknyttet en af vores enheder, der er dannet med henblik på varetagelsen af vores opgaver med planlægning og gennemførelse af Grundlæggende militær uddannelse, føring, samt speciale uddannelser ved Føringsstøtteregimentet. Du kommer dermed til at indgå i vores instruktørpulje.

Det forventes, at du vil blive indkommanderet 1-3 uger årligt som befalingsmand med en varighed på 1-4 dage eller efter nærmere aftale.
Om dig
Du er uddannet på en af Forsvarets sergentskoler. Da vi arbejder med folk, der skal udsendes, vil det desuden være en fordel, hvis du selv har en udsendelse i bagagen, men dette er ikke et krav.

Du har lyst (og tid) til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at gennemføre den nødvendige faglige efteruddannelse og kunne støtte enheden med gennemførelse af de forskellige pålagte opgaver.

En stor del af tjenesten ligger på hverdage, da det er her vores kunder er på arbejde, hvorfor du skal være fleksibel i forhold til at lægge din tjeneste på hverdage. Vi er dog også realistiske og har forståelse for at tjenesten i reserven ikke er vores medarbejderes primære beskæftigelse, og at du til tider kan have behov for at sætte tjenesten på standby, hvilket vi finder en løsning på, hvis det skulle blive relevant.

Alle vores opgaver løses i større eller mindre grupper, hvorfor vi forventer, at du er teamplayer og er god til at modtage og give konstruktiv feedback i forbindelse med opgaveløsningen.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og ser muligheder frem for begrænsninger. Du udfører dit arbejde selvstændigt med stort initiativ og styring i forhold til at overholde deadlines og fastholde mål i dit arbejde.

Herudover er du imødekommende og kan arbejde sammen med enheder, skoler m.m.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lars Raae på telefon 30 33 92 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2021. Ansættelsessamtaler og ansættelser vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.04.2021

Indrykningsdato

05.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent