Fortsæt til indhold

PMV kørere til Stabskompagniet (Genopslag)


PMV kørere til Stabskompagniet (Genopslag)

Er du den alsidige soldat, der elsker pansrede mandskabsvogne, radioer og at være med hvor beslutningerne bliver taget? Har du lysten til at være besætning på hhv. chef og næstkommanderendes køretøj? Så er det dig vi leder efter ved Stabskompagniet.
Om os
Stabskompagniet (STKMP) består af to parkingeniørdelinger, en stabsdeling, en ingeniør rekognosceringsdeling og en kommandodeling og indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter ingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for 1. Brigade og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Føringssektionen i kommandodelingen består af fire konstabler foruden en fører og en operationsbefalingsmand. Sektionen har til opgave, at støtte hhv. kompagnichefen (KC) og næstkommanderende (NK) i deres virke. Opgaverne er mangeartede. Under indsættelse er opgaverne, at køre KC og NK rundt på kamppladsen, oprette BSO, støtte med signaltjenesten, samt støtte med forefaldende opgaver.
Under den daglige tjeneste støtter føringssektionen med kompagniets tværgående uddannelse, herunder køretøjsomskolinger, uddannelse på diverse materiel, skydeuddannelse og meget andet.
Om dig
Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden. Du trives med at køre pansret mandskabsvogn, og tager ejerskab for bilen i det daglige. Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og evnerne til at omsætte den i praksis.
Stillingen kræver selvstændighed, at du kan tage ansvar, kombineret med overblik og en forståelse for hvad der sker på kamppladsen. Da førerne i sektionen ofte er bundet op på andre opgaver, skal kunne tage selvstændige og velfunderede beslutninger. Altså skal du, i samarbejde med de øvrige konstabler kunne drive opgaverne omkring sektionen, når den er indsat.
Stillingen kræver ligeledes at du ikke er bange for at tale i radio og har flair for at anvende diverse kommunikationsmidler.
I forbindelse med stillingen skal du kunne sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold. Du skal som minimum have gennemført Hærens basis uddannelse (HBU) og Hærens reaktionsstyrke uddannelse (HRU).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Claus Ruge Pedersen på telefon 41 86 04 91

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. april 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentetshovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet. Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

05.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent