Fortsæt til indhold

Udviklingsorienteret akademiker til Forsvarsministeriets Departement


Udviklingsorienteret akademiker til Forsvarsministeriets Departement

Bliver du motiveret af at skabe resultater gennem udvikling, implementering og evaluering af økonomiprojekter? Har du blik for standardiseringsmuligheder, men samtidig stor respekt for lokale behov og udfordringer? Trives du med at arbejde i spændingsfeltet mellem det strategiske niveau og dér, hvor ideer og ønsker skal omsættes til konkret handling til gavn for Forsvaret? Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision understøtter den økonomiske styring i Forsvaret og divisionens medarbejdere rådgiver chefer på alle niveauer i Forsvaret lige fra Forsvarschefen til den lokale budgetansvarlige chef. Vi rådgiver på tværs af værn, stabe og kommandoer med forskellige opgaveporteføljer, og vi rådgiver nationalt og internationalt. Det er således et meget bredt og dybt ansvarsområde med mange forskelligartede opgaver, som varetages af både civile og militære medarbejdere med forskellige fagligheder. Vi har sammen ansvaret for at skabe grundlaget for en god økonomistyring i hele Forsvarskommandoen. Vi er organisatorisk forankret i Forsvarsministeriets Departement, men er geografisk placeret rundt omkring i landet ved Forsvarets enheder. Organisatorisk er vi inddelt i fire afdelinger bestående af tre afdelinger med primært fokus på business controlling og rådgivning rettet imod de tre værn samt en Strategi- og udviklingsafdeling. Samlet er vi ca. 100 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er placeret på Flyvestation Karup. Dit kommende arbejdssted er fysisk placeret på Flyvestation Karup.

Du vil i Karup blive en del af Udvikling, kompetence og data management elementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision. Udviklingselementet består af både civilt og militært ansatte, der bl.a. har til opgave at udvikle tværgående forretningsgange i Økonomidivisionen, bl.a. i koordination med Departementet i København. Opgaverne er projektorienterede og spænder bredt indenfor områder som fx organisationsudvikling, kompetenceudvikling, procesudvikling, data management og udvikling af økonomiske analyseværktøjer.

Kernen i Udvikling, kompetence og data management elementet er et godt fælleskab, præget af en uformel omgangstone, humor, optimisme – og et stort ønske om at gøre en forskel. Der er plads til alle ideer og inputs. Vi trækker på hinandens kompetencer og forskelligheder, og på den måde sikrer vi det bedste udgangspunkt for de projekter, vi påtager os i fællesskab.
Om stillingen
Vi mangler en kollega til udvikling og optimering af økonomistyring. Her vil du understøtte den spændende projekt-portefølje, som allerede er sat i søen. Projekterne vil variere i forhold til Økonomidivisionens fokusområder. Du kan derfor arbejde med et bredt spektrum af opgaver og du besidder stærke analytiske og kommunikative kompetencer.

Du behøver ikke at have erfaring med alle opgavetyper, men den opgaveportefølje, den nye medarbejder skal hjælpe med løse:

- Varetagelse af BI ambassadør rolle på Økonomidivisionens vegne. Herigennem får du indflydelse direkte ind i den koncernfælles BI udviklingsafdeling i Forsvarsministeriet.
- Medvirke til udvikling af økonomiske analyse/rapporteringsværktøjer. Dette kunne eksempelvis være Excel løsninger, business intelligence-baserede standardrapporter eller dashboards.
- Medvirke til udvikling af diverse SAP / Excel integrerede værktøjer (SAP GUI / VBA kodning)
- Uddannelse af økonomi-medarbejdere indenfor eksempelvis business controlling, SAP, Excel og BI. Der vil være tale om planlægning, udvikling og gennemførelse af tværgående ERFA grupper, workshops, temadage, seminarer, evt. i samarbejde med en specialist som underviser etc.
- Projektledelse på såvel centralt- og lokalt forankrede udviklingsprojekter i organisationen.
- Diverse ad hoc opgaver.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har et par års erfaring med business controlling, økonomistyring, komplekse økonomiprojekter eller business intelligence / big data området.
For at få succes i stillingen skal du nemlig kunne identificere, konkretisere, beskrive ideer samt implementere økonomifaglige løsninger. Vi lægger vægt på dine stærke analytiske og kommunikative kompetencer. Du evner at forstå helheder, men samtidigt søger du at dykke ned i de mange vigtige detaljer, som ofte afgør et projekts succes. Ligeledes er det vigtigt, at du er proaktiv og formår at bringe alle dine kompetencer i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen.

Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling – hvor du vil komme helt tæt på de centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.

Der vil være rig mulighed for at supplere dine kompetencer gennem deltagelse i relevante kurser og uddannelser. Vi tilbyder ligeledes fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente ca. 30 rejsedage i løbet af året, med periodiske spidsbelastninger.
Om dig
Du har en relevant økonomifaglig uddannelse f.eks. som cand.merc, cand.oecon, HD-R eller en relevant økonomifaglig uddannelse på akademiniveau. Det er ikke en nødvendighed, at du tidligere har stiftet bekendtskab med Forsvaret, men det er vigtigere for os, at du kan sige ja til følgende:

Du ved, at samarbejde er den bedste strategi. Du kan begå dig på alle niveauer i organisationen, og du er vellidt for det. I løbet en arbejdsdag kan du have kontakt med både centrale dele af Forsvarsministeriets departementet i København, Forsvarets myndigheder i hele landet og menige medarbejdere, civile såvel som militærfaglige. Du sætter en ære i at hjælpe disse personer og instanser bedst muligt. Du møder dem alle med et smil og en grundholdning om, at kollegaer spiller hinanden gode gennem gensidig sparring, udvikling og videndeling.

Du er en god formidler. Du kan formidle tungt stof, så dine modtagere er helt med på budskabet efter at have læst få linjer eller hørt dine indlæg. Uanset om du taler eller skriver, så kommunikerer du klart og empatisk med et udgangspunkt i modtagerens viden og behov. Du formår at skabe åbenhed og enkelthed i komplicerede emner.

Du løber efter bolden før de fleste andre. Du trives i et skiftende miljø med korte deadlines og selvstændigt ansvar. Du har et stort drive og bidrager proaktivt med nye ideer. Du tager ansvar for et udviklingsprojekt, forstår vigtigheden af forandringsledelse i implementering, samtidigt med at du dribler et projekt i mål indenfor deadline. Du omsætter dermed ideer, visioner og koncepter til konkrete brugbare løsninger for chefer og medarbejdere, så vi kan få mere Forsvar for pengene.

Du evner at indgå i en politisk styret organisation. Din faglige ballast gør, at du hurtigt kan sætte dig ind i organisationens kerneopgaver og komplekse styringsmekanismer.

Du har en udpræget analytisk tilgang og stærk økonomiforståelse. Du er i stand til hurtigt at sætte dig ind i organisationens kerneopgaver og komplekse styringsmekanismer. Denne forståelse anvender du til at videreudvikle processer og styringsmodeller i Økonomidivisionen.

Din værktøjskasse er i orden. Vi forventer, at du er velbevandret i Office-pakken, herunder Excel. Hvis du har erfaring med SAP og/eller BI er det være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du er akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Udviklingselementet Anna Krogsgaard på tlf. 41 38 58 25.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på tlf.: 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er d. 14. marts 2021.

Samtaler forventes afholdt i forlængelse heraf.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent