Fortsæt til indhold

3. kommanderende til 7. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.


3. kommanderende til 7. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.

Er du en erfaren befalingsmand/ marinespecialist som har gennemført forløb Sergent i søværnet, med uddannelse som kystskipper og er du klar til et job, hvor det er dine evner der kommer i fokus, så har du her muligheden for et job, der med garanti vil udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med overvågningscentrene, sø-redningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre af Søværnets enheder og myndigheder samt uddannelse af kadetter og chefelever.
DIANA KL. har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Som skibets navigationsbefalingsmand har du ansvaret for skibets navigationsmidler og udstyr samt, i samarbejde med den 4 mands dæks besætning, ansvaret for vedligeholdelse af dæks udrustning, våben m.v. Derudover er du indsatsleder under havarirulle og gruppeleder ved 12.7 mm skydninger. Du indgår i skibets ledelse og får derfor indflydelse på beslutningerne og ansvar for, at de bliver ført ud i livet.
Til søs indgår du som vagtchef i det vagt gående hold på broen, og under skibets operationer har du ofte en central rolle i udførelsen af disse. Du forestår planlægning af skibets sejladser, vagttjeneste og uddannelse af skibets personel. Generelt set bliver du leder for en erfaren og selvstændig dæks besætning.
Om dig
Du er marinespecialist med gennemført sergent forløb, sergent eller oversergent med kystskipper baggrund og en erfaren navigatør. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med DIANA-klassen. Gennem din sejlende tjeneste har du en solid erfaring som navigatør i andre af søværnets enheder, og du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.
Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i et beredskab, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.
Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og gerne delegerer opgaver, men samtidigt har karisma til at sætte dig igennem og viser vejen når det gælder.

Kvalifikationer

Krav:
• Søværnets sergentuddannelse.
• Kystskipperuddannelse.


Ønskelige krav:
• On Scene Coordinator
• Indsatslederuddannet (SVN)
• Gruppeleder 12.7 MM TMG
• ECDIS betjeningskursus
• Begr. certifikat radioopr. GMDSS (ROC)
• Automatic Radar Plotting Aid (ARPA)
• Sikkerhedsgodkendt (HEM)
• Betjeningsuddannelse SINE sikkerhedsnet
• VUT 1 (ML)
• Havarigrunduddannelse for mellemledere (SVN)
• Sygdomsbehandler B
• Flådeleder uddannelse (SVN)

Intern ansøger haves

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Godkendt og tastet forsvarets fysiske basiskrav
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til NK OS Morten Krag Heise på telefon 41 30 98 54. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 60 41 83

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. marts 2021 og samtaler forventes afholdt uge 11. Stillingen er til besættelse 1. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 3. ESKADRE
3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, Søværnets Overvågningsenhed samt Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.03.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent