Fortsæt til indhold

Elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende til fregatten IVER HUITFELDT


Elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende til fregatten IVER HUITFELDT

Er du uddannet elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold, der ikke findes andre steder i Danmark?
Så har du nu chancen! Vi går en travl og spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibets højteknologiske udstyr. Ingen tidligere erfaring med Søværnet er påkrævet.
Om os
IVER er søsat i 2011 og er et af de mest moderne krigsskibe i verden. Den er desuden den første af tre fregatter i division 21 under 2. Eskadre. Sammen med sine to søsterskibe har IVER base i Korsør og er en af de største sejlende enheder i Søværnet. Skibene sejler ca. 100 – 120 dage om året og udfører national og international træning foruden internationale missioner.

Men hvad enten skibet ligger til kaj i Korsør, er i intensiv kamptræning eller på international mission, så skal skibets radar-, sonar-, navigations-, kommunikations- og IT-systemer holdes ved lige og dertil er skibets Elektroniksektion. Den består af otte faglærte konstabler, to befalingsmænd og en sektionsleder. Sammen med Våbensektionen er den en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer.

Elektroniksektionens ansvarsområde dækker ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer, hvilket giver mange varierede opgaver, men også mulighed for at blive rutineret i mange forskellige og indviklede systemer. Det er en moderne og avanceret arbejdsplads, der giver plads til udvikling og chancen for at indgå i et tæt knyttet team med et stærkt sammenhold.
Om stillingen
Du skal som menig i Våben- og Elektronikdivisionen være specialisten i en organisation, hvor hvert besætningsmedlem skal kunne løse mange forskellige opgaver og hvor kompetenceniveauet skal være højt. Som tekniker skal du have en bred specialistviden indenfor dit fagområde og evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplekse data- og elektroniksystemer. Tekniske problemer skal løses hurtigt, også når arbejdspladsen bevæger sig.

Du vil indgå som en del af skibets Elektroniksektion med:

• Vedligehold af skibets elektroniksystemer, herunder sensor-, kommunikations- og navigationssystemer.
• Vedligeholdelse og kontrol af skibets mange netværk og IKT-systemer
• Servicering og support af brugere.
• Indgå i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin øvelse/kamp.
• Opretholdelse af beredskabet til søs.
• Indgå i dagligt arbejde og vagt i basehavn.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling. Der må derfor påregnes rejseaktiviteter ifm. kurser, seminarer m.v. udover sejlende tjeneste.
Om dig
Du har eller er i gang med en militær eller civil uddannelse som elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende, der forventes afsluttet inden ansættelsesdatoen. Hvis du har en grunduddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet vil det være muligt, at overgå til Søværnet med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse.

Hvis du har en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets basisuddannelse (4 måneder).

Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø, hvor hverdagen til tider kan blive lidt hektisk. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en ”can do"-tilgang til dit arbejde. Du har et veludviklet helhedssyn som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende eller du forventer at afslutte uddannelse inden ansættelsesdatoen.
Du kan godkendes til NATO SECRET.

Ønskeligt:
Du har funktionsuddannelsen inden for de tekniske systemer ombord på IVER-kl. (TEK 300).
Du har erfaring med at arbejde selvstændigt og med komplekse systemer.
Du har efteruddannelse inden for IT og netværk.

Helbredskrav:
Kan godkendes til helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Kan bestå Forsvarets Fysiske Test.
Skal kunne erklæres egnet til røgdykker.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets 2. Våben- og Elektronikofficer, premierløjtnant Nikolaj Køhnke Jensen på 2E-IVER-2VEO@mil.dk, telefon 30 16 94 00 (2. VEO). Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. april 2021 og samtaler forventes afholdt uge 15 eller 16. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter også gerne på den rette.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.04.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent