Fortsæt til indhold

Udviklingsorienteret elementleder til Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Udviklingsorienteret elementleder til Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Er du en god leder, der er klar til at stå i spidsen for dygtige og engagerede medarbejdere?
Er du fremsynet, helhedsorienteret og god til at samarbejde? Brænder du for at arbejde med udvikling og rekruttering af militære og civile ledere i Forsvaret?

Så er jobbet som elementleder i Bemandingsafdelingens Bemandingssektion 2 måske noget for dig.
Om os
Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har ansvaret for bemandingen af ministerområdets godt 20.000 stillinger - et antal som vil stige igennem forligsårene.

Bemandingssektion 2 (BS2) består samlet set af tre elementer BS2A + B + C, hvor du vil være leder af B og løse BS2 opgaver sammen med mig som chef samt to andre dygtige elementledere. BS2B er ansvarlig for rekruttering og sagsbehandling i relation til løjtnantselever, kadetter, premierløjtnanter, kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner, samt civile C300 ved alle Forsvarskommandoens myndigheder.

Elementet består, udover denne lederstilling, aktuelt af otte HR-konsulenter og én HR-assistent, og er kendetegnet ved en høj faglighed, fleksibilitet og et stort engagement.

Vi er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og en kultur hvor vi vægter samarbejde, faglig ansvarlighed, et godt arbejdsklima, videndeling og udveksling af erfaringer højt.

Vi har til huse i Ballerup i moderne kontorbygninger med motionscenter, god kantine og elementet er pt. fordelt på tre kontorer på samme gang som vores to søsterelementer BS2A (rekruttering af C300/M300 til styrelser der ikke er FKO) samt BS2C (rekruttering af M100+M200 til hele ministerområdet).
Om stillingen
Der er tale om en spændende stilling i en værnsfælles myndighed med et væsentligt udviklings- og koordinationsfokus, med eget ledelsesansvar for en række motiverede medarbejdere samt mulighed for at udvikle og præge bemandingen af officers- og civile stillinger i FKO myndighedsområde.

Arbejdsdagen indeholder således spændende opgaver inden for ledelse, sparring med medarbejdere og samarbejdspartnere og behandling af egne sager.

Din vigtigste opgave vil være at sparre med medarbejderne i elementet og prioritere elementets ressourcer og indsatser i forhold til aktuelle opgaver. Samtidig skal du være en aktiv medspiller i forhold til at drive udviklingsprojekter og sagsbehandling af større opgaver inden for HR området.
Du kommer derudover til at have egne sagsområder, hvor den primære vil være som Bemandingsafdelingens Subject Matter Expert (SME) på hele M300 funktionsniveauet.

Du kommer til at indgå i et erfarent team af chefer, ledere og medarbejdere, som du kan sparre med, og som vil hjælpe dig hurtigt ind i jobbet.

Hertil kommer tværgående samarbejde internt i FPS med særligt Rådgivningsafdelingen, Overenskomstafdelingen og Juridisk afdeling.

Stillingen har også mange kontaktflader til ministerområdets øvrige myndigheder - herunder primært Forsvarskommandoen.

I denne stilling får du - ud over direkte ledelsesansvar for elementets stærke medarbejdere - en unik mulighed for at stå i spidsen for udvikling af områder og tiltag, der skal understøtte effektiv bemanding af ministerområdet. Du får således god mulighed for at udvikle både dine ledelseskompetencer og dine personlige kompetencer i relation til analyse, samarbejde, sagsbehandling og skriftlighed.

Stillingen giver tillige mulighed for at få et indgående kendskab til Personalestyrelsens opgaver og udvikle netværk på tværs af styrelsen og til andre myndigheder.

Stillingen bestrides primært fra Ballerup og der er begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant med erfaring fra gerne minimum to stillinger på niveauet. Alternativt er du M322 major eller orlogskaptajn. Det er en fordel, hvis du har erfaring med skriftlig sagsbehandling.
Du kan også søge stillingen, hvis du er i gang med Master i Militære Studier (MMS) eller på sigt regner med at søge MMS samt stillinger på højere funktionsniveau, og vil prøve kræfter med arbejdet med vores vigtigste ressource – medarbejdere og rekruttering af de rigtige profiler til FKO myndighedsområde.
Du er først og fremmest en dygtig leder, der evner at udnytte den betydelige faglighed, som elementets medarbejdere rummer. Du har øje for at motivere erfarne medarbejdere samt at sparre og kvalificere input i forhold til de konkrete opgaver. Du er samtidig god til at prioritere og sikre, at opgaverne bliver løst i en hensigtsmæssig rækkefølge.

Du er imødekommende og forstår vigtigheden af at danne gode relationer, samt værdien af netværk. Du bruger dine evner herfor aktivt, når du agerer blandt samarbejdspartnere og interessenter på alle niveauer. Dit helhedssyn er veludviklet og gør, at du inddrager relevante perspektiver i løsningen af dine opgaver, herunder har et tydeligt fokus på myndighedernes behov og vilkår.

Du trives med udviklingsopgaver og er god til at udvikle nye brugbare løsninger.

Du formår, ved din engagerede og synlige ledelsesstil, at sikre, at deadlines overholdes, samtidig med, at kvaliteten i løsning af elementets opgaver er i top. Du er viljestærk og kan skære igennem, når det kræves, samtidig med, at du udviser ro og overblik - også i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriet område, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende elementleder major Søren Thomas de Seréne d'Acqueria Jensen, FPS-BA-BS221@mil.dk eller på telefon 728 19137.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte, din måske kommende chef, major Claus Rohde ved spørgsmål omkring stillingen, muligheder m.m. på FPS-BA-CHBS2@mil.dk eller på telefon 728 19127.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2021. Samtaler gennemføres løbende og senest i uge 11. Ansættelsesdato er 1. maj 2021 eller tidligere hvis muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.03.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent