Fortsæt til indhold

Sagsbehandler for anskaffelse og drift af Forsvarets mobile tank- og brændstofanlæg ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup


Sagsbehandler for anskaffelse og drift af Forsvarets mobile tank- og brændstofanlæg ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup

Vil du være en del af et team der anskaffer og varetager drift af materiel til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI),
Om os
Kapacitetscenter Lejr- og sanitetsmateriel beskæftiger 17 medarbejdere, både militære og civile.

Sektionen består af en chef, souschef og 15 tekniske sagsbehandlere.
Vi mangler endnu en kollega, hvis primære opgave bliver at varetage anskaffelse og drift af forsvarets mobile tank- og brændstofanlæg, samt de mobile klimaanlæg.

Vi har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre anskaffelser og modifikationsopgaver inden for lejr- og sanitetsmaterielområdet, ligesom vi efterfølgende er systemansvarlig for drift af materielsystemerne, herunder også materielsikkerhed og lagerstyring.

Vores samlede kapacitetsansvar i sektionen omfatter: Telte, Containere, Klimaudstyr, Mobilt tank- og brændstofmateriel, Feltkost, Generatorer og Sanitetsmateriel.
Om stillingen
Du bliver en del af den gruppe på fire medarbejdere i sektionen, der alle sidder med deres individuelle område(Sanitetsmateriel, Lejrmateriel, El & generatorer og Tank, brændstofmateriel og klimamateriel).
Selvom I varetager hver jeres områder, sidder I fysisk sammen og kan sparre på tværs om opgaveløsninger m.v.
Ligeledes vil der være et særlig tæt samarbejde med sagsbehandleren på el & generatormateriel, da dette område har en tæt integration med det mobile klimama-teriel.
Opgaverne som teknisk systemansvarlig for mobilt tank- og brændstofmateriel (Bl.a. M/03 og M/06) og mobilt klimamateriel (bl.a. AC-M/11 og M/18), indebærer at du skal arbejde med at idriftsætte nyt materiel, løse problemstillinger ved eksisterende typer, samt kunne rådgive kunder/brugere på det tekniske niveau inden for områ-det.

Dine primære opgaver bliver følgende:
- Varetagelse af den løbende drift af materiellet indenfor eget ansvarsområde.
- Foretage mindre anskaffelser af materiel, herunder udarbejdelse af kravspecifikationer. Ligeledes kunne bidrage med udarbejdelse af kravspecifikationer, ved iværksættelse af større udbud.
- Udarbejde forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver for materielsystemer indenfor eget ansvarsområde.
- Kundekontakt. Tæt dialog med Forsvarets enheder, både i forbindelse med anskaffelse og drift af materielsystemer, gennem bl.a. tjenestestedsbesøg, hjemmeside, IETDS etc.
- Deltage i udarbejdelse af løsninger til integration af bl.a. generatorer, klima- og opvarmningsanlæg i eksisterende lejr set-up.
- Være ansvarlig for, at der gennemføres kapacitetsudvikling og driftoptimering og herunder koordineres med operative enheder, værksteder og depoter.
- Leverandørkontakt. Samarbejde med og kontrol af leverandører.
- Ad hoc opgaver i forbindelse med introduktion, drift og vedligeholdelse af materiel.

Du får en stor kontaktflade internt i Forsvaret og vil blandt andet skulle samarbejde med andre tekniske specialister, operative enheder, indkøbere, handelsjurister og administrativt personale som en naturlig del af din opgaveløsning.

Der er lidt rejseaktivitet forbundet ved stillingen og kørekort til personbil er påkrævet.
Der vil primært være tale om indlandsrejser til Forsvarets øvrige etablissementer.

Du vil gennemgå et introduktionskursus, der umiddelbart sætter dig i stand til at bestride stillingen og herudover løbende deltage i relevante kurser, der udvikler dine kompetencer.
Om dig
Du er seniorsergent eller udnævnelsesparat oversergent med en logistisk baggrund, hvor du har opnået stor erfaring og viden, særligt inden for forsyningstjeneste.
Du har bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning, samt en evne og vilje til at arbejde bredt på tværs af hele Forsvaret og samarbejde med øvrige myndigheder.

Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver.
Du kan både indgå i et effektivt teamwork med andre kollegaer, men også selvstændigt løse forskelligartede opgaver og sikre, at de bliver fulgt til dørs.

Stillingen er værnsfælles og kan søges, hvis du desuden kan sætte √ ved følgende:

- Velformuleret i skrift og tale på dansk.
- Behersker engelsk i skrift og tale.
- Stor erfaring med MM i SAP, og gerne også PM.
- Tidligere tjeneste som sagsbehandler i en stab inden for materielområdet ved niveau II eller III myndighed er en fordel.
- Være i besiddelse af personlig modenhed og gennemslagskraft, samt gode samarbejdsevner.
- Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig

Viden og færdigheder inden for mobilt tank og brændstofmateriel vil blive vægtet positivt, men er ikke et afgørende krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til fg. sektionschef John Ølgaard Johansen tlf. 72 81 49 32 eller 40 40 45 56.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. marts og vi forventer at holde ansættelsessamtaler uge 11/2021. herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om MYN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper. Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent