Fortsæt til indhold

Sagsbehandler/ingeniør til satellitovervågning ved operationssektionen i Arktisk Kommando


Sagsbehandler/ingeniør til satellitovervågning ved operationssektionen i Arktisk Kommando

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som sagsbehandler til satellitovervågning i operationssektion (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk.
Om os
Operationssektionen indgår i operationssøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består ud over dig, af ti personer fra alle tre værn.

Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering og synkronisering af tildelte enheder og styrker til maritime-, fiskeriinspektions-, havmiljø-, luftmilitære-, landmilitære- samt satellitovervågningsopgaver.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet.
Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt fagligt kollegialt sammenhold, gør vi som arbejdsplads, meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Satellitovervågning er et nyt værktøj ved Arktisk Kommando. Satellitovervågning skal støtte Arktisk Kommandos opgaveløsning, herunder suverænitetshævdelse, miljøovervågning, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste.

Som en af to sagsbehandlere, skal du planlægge og koordinere Arktisk Kommandos satellitovervågningsoperationer, samt medvirke til at videreudvikle kapaciteten. Du skal endvidere rådgive andre myndigheder i Danmark om satellitovervågningsmuligheder.

Vi skal derfor bruge en person med sagsbehandlererfaring, der har kendskab til eller interesserer sig for satellitområdet. Arbejdet forventes at indebære en del national og international koordinering med mange aktører, herunder andre styrelser, stabe, myndigheder og enheder, samt med civile aktører.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter!

Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver, og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark og udlandet. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.

Stillingen er tidsbestemt for en periode på 2 år.
Om dig
Du har en for stillingen relevant akademisk, gerne ingeniørmæssig, uddannelse. Yderligere er det en fordel, men ikke et krav, at du har tidligere erfaring med satellitovervågning eller du har interesse for dette område.

Det er et krav, at du er en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er en fordel, hvis du har sagsbehandlererfaring.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst for akademikere i Grønland. Basislønnen er afhængig af din anciennitet. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.

Der er mulighed for, at få anvist en bolig. For anviste boliger skal du selv betale husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Selvstyrets ejendomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed.

Er du allerede bosat på Grønland, anvises der ikke en bolig.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Operationssektionen, major Michael Rothmann på FKO-A-CHJ3@MIL.dk eller på telefon +299 36 40 30 eller souschef for Operationssektionen, orlogskaptajn Peter Markussen på FKO-A-J302@MIL.dk eller på telefon +299 36 40 31. Du kan kontakte major Peder Hagensen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MH02@MIL.dk eller på tlf. +45 72819215, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold. Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 21. marts 2021, hvorefter vi gennemfører samtaler. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE. Stillingen ønskes besat senest den 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndte-re kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opga-verne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspekti-on og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet, Specialoperationskommandoen og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personel flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Lokation

Grønland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.03.2021

Indrykningsdato

22.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent