Fortsæt til indhold

Compliancespecialist til Beredskabsstyrelsen


Compliancespecialist til Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen er i gang med at opbygge en ny funktion, der skal styrke kontrolmiljøet for indkøb og betaling. Og det er måske dig, vi leder efter?
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.

Forsvarsministeriet har igangsat et omfattende program for at styrke kontrolmiljøet for indkøb og betaling. I Beredskabsstyrelsen er vi derfor i gang med at opbygge en ny funktion, der skal understøtte denne udvikling. Du vil være med til aktivt at drifte og udvikle fremtidens indkøbs- og betalingsprocesser fra et kontrolperspektiv, inden for Forsvarsministeriets koncern med fokus på Beredskabsstyrelsen.

Har du erfaring med at sikre regeloverholdelse, undersøge/følge op på risici og understøtte forretningsprocesser i staten? Så kan du være med til at understøtte Beredskabsstyrelsens kerneopgaver ved at sikre korrekte indkøb, udvikle det økonomiske kontrolmiljø og aktivt styrke regeloverholdelse. Har du erfaring indenfor kontrolmiljøområdet, samt erfaring med at udarbejde og følge op på regler på området og vurdere på risici? Så er denne stilling i Beredskabsstyrelsen måske noget for dig.

Stillingen er organisatorisk placeret i Beredskabsstyrelsens decentrale økonomipartner BRS-Økonomi, der er et kontor under Forsvarsministeriets koncernøkonomi. Kontoret er fysisk placeret i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød. Du kommer til at indgå i et uformelt og dynamisk miljø i tæt samarbejde med engagerede kolleger. Vi værdsætter faglig sparring, et godt læringsmiljø, kollegialt sammenhold og personligt engagement i hinanden højt.
Om stillingen
Du vil få et selvstændigt ansvar for at udvikle og drive det økonomiske kontrolmiljø i Beredskabsstyrelsen. Som compliancespecialist vil du have ansvaret for at skabe og aktivt promovere agendaen om regeloverholdelse og god adfærd inden for Beredskabsstyrelsen ved at:

• Udvikle og aktivt promovere finansiel regeloverholdelse og god adfærd i Beredskabsstyrelsen, i forlængelse af vores ambition om at have en professionel indkøbskultur på ministerområdet.
• Mitigere finansielle og compliance risici ved effektiv risikovurdering og passende planlægning samt udførsel af kontrol- og monitoreringsstrategien.
• Være med til aktivt at udføre og udvikle vores risiko- og kontrolrammer samt udførsel og monitorering af interne nøglekontroller.
• Rådgive ledelsen om håndtering af risici og varetagelsen af kontrolmiljøet.

De typiske arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• At udføre og gennemgå regler, processer, systemer og kontroller i Beredskabsstyrelsen samt vurdere, om de fungerer effektivt, og om regler og lovkrav bliver overholdt.
• Løbende rådgive Beredskabsstyrelsen i forhold til at sikre overholdelse af gældende regler og retningslinjer.
• At rapportere resultaterne af dine gennemgange til ledelsen i Beredskabsstyrelsen.
• Kortlægning af nye processer, identifikation af ændrede/ nye risici og kontroller samt dokumentation af forretningsgange.
• Træne og formidle viden om regeloverholdelse og kontrolmiljø til styrelsens medarbejdere.
Om dig
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse som fx cand.merc.aud, cand.oecon eller cand.merc.jur.

Din indgang til stillingen kan være forskellig. Du kommer gerne fra et revisions- eller konsulenthus, eller fra en offentlig eller privat virksomhed, hvor du har arbejdet med risikostyring og interne kontroller.

Vi forventer, at du har:

• 2 - 3 års erfaring i forhold til varetagelse af lignende stillinger.
• Erfaring inden for revision eller økonomisk offentlig forvaltning
• Erfaring med økonomisk kontrolmiljø, analyse af forvaltningsprocesser, herunder tilrettelæggelse af gennemførelse af kontrolopgaver.

Vi lægger vægt på, at du har en analytisk, struktureret og proaktiv tilgang til opgaverne, samt at du evner at formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde. For at blive en succes i jobbet skal du endvidere have gode samarbejdsevner og være god til at opbygge relationer til kollegaer på alle niveauer i organisationen.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesstedet er Beredskabsstyrelsen, Datavej 16 i Birkerød.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere information om jobbet kan du kontakte økonomichef Carl Martin Jespersen tlf. 40524691 eller souschef Bjarne Bjerring tlf. 22157119.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfrist er den 15. marts 2021.

Vi forventer at holde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. maj 2021

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

22.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent