Fortsæt til indhold

Sektionsfører og kryptokustode til CIS-enhed i Fredericia (genopslag)


Sektionsfører og kryptokustode til CIS-enhed i Fredericia (genopslag)

Søg jobbet som oversergent i CIS kompagni Brigade ved Føringsstøtteregimentet og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.
Om os
Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.

Størstedelen af kompagniet er placeret i Fredericia og tæller lige nu over 100 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater.
Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende og mulig.

For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha III/V, der understøtter brigadens mobile/semimobile behov for netværk på kamppladsen, ved primær anvendelse af satellitforbindelse. Ligeledes indeholder vognparken Eagle IV/V, der understøtter brigadens føring på BMS og taktiske radioer.

Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er både et krav og et vilkår ned til yngste CISMD.
Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf nogen har været i kompagniet længe. Udover at understøtte brigadens føring, så bidrager KMP sædvanligvis substantielt til INTOPS.

Vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til, at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater.
Om stillingen
Som sektionsfører og kryptokustode er du over for delingsføreren (DF) ansvarlig for føringen, disciplinen, uddannelsen og logistikken i kryptosektionen.

Du skal kunne:
- Planlægge, gennemføre og kontrollere efter direktiv fra DF og delingens næstkommanderende (NK/DEL) uddannelsen af enkeltmand og sektionen.
- Fungere som kompagniets faglærer i et eller flere fag jf. kompagniets direktiv, og forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen i pågældende fag.
- Rådgive kompagniet om uddannelsesniveauet inden for de pågældende kompetenceområder og løbende komme med forslag til kompagniet om gennemførelsen af uddannelsen.
- Rådgive støttede enheder vedrørende anvendelsen af sektionen.
- Holde delingen og støttede enhed orienteret om situationen ved sektionen.
- Planlægge og gennemføre kryptoforvaltningen på vegne af 1BDE.
Om dig
Du er oversergent og ønskeligt også uddannet kryptokustode. Alternativt kan du også være en erfaren sergent, som er afklaret og vurderet egnet til udnævnelse til næste højere grad og har et godt udviklingspotentiale.

Du er robust og fleksibel, da jobbet kræver et godt overblik og der vil forekomme mange spidsbelastningsperioder. Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt håndtere flere opgaver på én gang.

Vi forventer, at du har egen drift, er fremsynet og kan arbejde selvstændigt og skabe resultater.

Hvis du besidder motivationen, så skal vi nok sørge for din kompetenceudvikling, dels i det daglige, men også supplere med eventuelle manglende kurser/uddannelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni brigade, kaptajn Rune Lund på tlf.: 20 80 75 61 eller via mail på FSR-1BB-100A>@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.03.2021

Indrykningsdato

22.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent