Fortsæt til indhold

Stabsofficer til NATO forsvarsplanlægning ved ACT, Belgien


Udstationering: Stabsofficer til NATO forsvarsplanlægning ved ACT, Belgien

Er du interesseret i en stilling på strategisk niveau, hvor du arbejder med NATO forsvarsplanlægning (NDPP)? Så er der en spændende stilling ved ACT SEE (SHAPE), hvor du medvirker til udarbejdelsen af NATO’s strategiske analyser for de luftmilitære kapaciteter.
Om os
NATO har to strategiske hovedkvarterer - NATO Allied Command Transformation (ACT), der ligger i Norfolk i USA og Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), der ligger ved Mons i Belgien og er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO).

Denne stilling ligger organisatorisk ved ACT Staff Element Europe (SEE), der er placeret ved SHAPE.

ACT varetager grundlæggende den strategiske udvikling af NATO. ACT SSE er ansvarlig for gennemførelse af NATO forsvarsplanlægningsproces - NATO Defence Planning Process (NDPP), herunder er samarbejdet med nationerne omkring udviklingen af NATO militære kapaciteter en hjørnesten for Alliancen.

ACT SEE opgave er også at holde forbindelse mellem ACT og øvrige NATO enheder placeret i Europa, herunder særligt ACO, hvor ACT medvirker til, at transformations-, uddannelses- og øvelsesaktiviteter er koordineret og synkroniseret med ACO aktiviteter.
Om stillingen
Stillingen ved ACT SEE som Staff Officer (Defence Planning Targets & Review afdelingen, Air Cell) er organisatorisk placeret i Defence Planning Divisionen under Strategic Plans & Policy Direktoratet – sidstnævnte placeret i Norfolk (USA).

De primære opgaver i stillingen består af koordination og gennemførelse af planlægning til støtte for Supreme Allied Commander Transformation (SACT), herunder særligt processerne relateret til NATO forsvarsplanlægning (NDPP) - opgaver og processer der gennemføres på strategisk niveau med både militært og politisk fokus i alle NATO medlemslande.

Centralt for forsvarsplanlægningen medvirker stillingen til de militærfagliganalyser, der opstiller de nationale kapacitetsmål – målsætninger der udvikles med afsæt i de Alliancens politiske ambitioner (Political Guidance), aktuelle scenarier, Bi-SC retningslinjer, Alliance’s Minimum Capability Requirements (MCR) samt nationernes rapportering på Defence Planning Capability Survey (DPCS).

Et andet vigtigt element for opgaverne i stillingen er deltagelsen som ACT-repræsentant ved konsultationer i NATO lande i relation til NATO forsvarsplanlægning, samt forhandling af nationale kapacitetsmål. Denne del af opgaver i stillingen betyder at der i perioder er en del rejseaktivitet. Stillingens bidrag er centralt ved analyserne og den efterfølgende kvalificering af nationernes kapaciteter og styrker i relation til NATO behov (Suitability and Risk assessment).

Stillingen bidrager ligeledes til udarbejdelse af styrkemål for partnerlande (PfP) i relation til Planning and Review Process (PARP) samt forbereder og deltager som ACT repræsentant ved konsultationer i PfP lande i relation til PARP.

Endeligt bidrager stillingen til udviklingen af Bi-SC policy-dokumenter for forsvarsplanlægning, samt de strategiske og operative koncepter, der anvendes i relation til processerne.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Flyvevåbnet og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller lignende på masterniveau. Vi forventer, at du kan dokumentere en solid koordinationserfaring fra strategisk niveau og gerne fra operative stillinger.
Vi forventer, at du har en relevant erfaring med gennemførelse af strategiske analyser inden for det operative opgavespektrum, herunder er erfaring med udvikling af kapaciteter særligt værdsat. Det er ligeledes en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i en værnsfælles stab og gerne fra en stilling internationalt, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav. Det er en fordel, at du har kendskab til NATO, herunder både NATO’s strategiske, operative og mere generelle planlægningsprocesser.

Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret lederprofil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenstemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under din udstationering tillægges du midlertidig grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn. Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg, og din evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få ægtefællepension.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg.

Du skal kunne helbredsgodkendes til "egnet uden begrænsninger".

Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 473 37 30 06 eller den nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Anders Holmen på tlf.: +45 3177 8889.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent, kaptajn Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680, ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt efter den 1. september 2021

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11 alternativt uge 12.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

19.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent