Fortsæt til indhold

Frekvens manager og signalbefalingsmand ved Multinational Division North


Frekvens manager og signalbefalingsmand ved Multinational Division North

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med CIS planlægning i et multinationalt miljø? Multinational Division North (MND North) opbygger sit hovedkvarter i Danmark og Letland, og du vil blive en vigtig del af divisionens G6 i fredstid samt i Command and Control Support branch (C2SPT) i Letland under krise og konflikt.
Om os
MND North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Vi søger en oversergent, som har mod på en krævende og udfordrende stilling ved Multinational Division North G6. Stillingen er i udgangspunktet geografisk placeret i Adazi, Letland.
På øvelser eller i krise og krig indgår stillingen i Command & Control Support, som en operativ stabsfunktion i rammen af divisionens felthovedkvarter.
G6 er overfor COM MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af al operativ føringsstøtte under såvel nuværende beredskab (fred) som under krise eller konflikt. Desuden yder sektionen et meget væsentligt bidrag til planlægning og gennemførelse af øvelsesaktivitet.

I stillingen bliver du G6 befalingsmand, hvor du støtter chef G6 i de administrative opgaver såsom kompetenceudvikling, udviklingsplaner, arbejdstid og løn. Du bliver derfor også chef G6 nærmeste sparringspartner på disse forhold, herunder i et naturligt samarbejde med øvrige sektioner i divisionsstaben. Du bliver endvidere ansvarlig for udviklingen af frekvensplaner og den løbende opdatering af divisionens Frekvens Management database. Som en integreret del heraf vil du blive en naturlig samarbejdspartner for hele staben og vores underlagte Command Support Battalion på implementering, drift og uddannelse på radio systemer under såvel øvelser som operative indsættelser.

Som en integreret del af G6 bliver du en del af et multinationalt team bestående af seks medarbejdere fordelt på fire medarbejdere i Adazi, Letland og to i Danmark. Du vil uanset geografi referere til chefen for G6, som bliver din nærmeste sparringspartner.

Du besidder, eller har interesse for at få, en grundlæggende operativ forståelse for gennemførelse af operationer på troppeenhedsniveau, herunder formår du at koble denne operative forståelse med G6 virksomhed.

Som en del af tjenesten må du forvente 20 – 40 dage årligt med deltagelse i øvelser og konferencer i udlandet. Endvidere vil du blive tilbudt en række funktionsspecifikke NATO kurser ved NATO School Oberammergau eller NATO CIS Agency i Mons og Portugal.

Stillingen er i øvrigt nyoprettet, så der vil blive rig mulighed for selv at danne rammerne for dit arbejde og være med til at forme udviklingen af stillingen.
Om dig
Du er udnævnt oversergent, med mange års erfaring og tjeneste indenfor Føringsstøttetropperne.
Som baggrund vil det være optimalt såfremt at du har erfaring fra en stabsdeling, kompagni eller føringsstøtte bataljon. Det vil endvidere være en fordel hvis du har erfaring med føringsstøtte i rammen af en fremskudt kommandostation.
Du besidder gode samarbejdsevner, er energisk, selvstændig og struktureret, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø. Du er i stand til at kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling. Hvis du er sergent med den rette baggrund og erfaring vil der være mulighed for at blive udnævnt i stillingen, hvis obligatoriske uddannelser er på plads

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for G6, Major Torben Bertel Jepsen på mndn-g6-ch@mil.dk eller 407 407 71.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på 7281 9680.

Du bedes vedlægge relevante bedømmelser og FOKUS i din ansøgning
Ansøgningsfrist er 15. marts 2021
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11 og 12.
Stillingen er til besættelse pr. medio 2021. Dette aftales mere konkret under samtalerne.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

18.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent