Fortsæt til indhold

Handlekraftig, synlig, tillidsskabende og faglig velfunderet seniorsergent som leder af Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn.


Handlekraftig, synlig, tillidsskabende og faglig velfunderet seniorsergent som leder af Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn.

Du er seniorsergent og leder med lyst til, at stå i spidsen for et element med en varieret og mangeartet opgaveportefølje. Kunne du tænke dig en stilling med ansvar, faglige udfordringer og sammen med gode kollegaer være med til at støtte og skabe betingelserne for de sejlende enheder? Så har du nu muligheden for at søge stillingen som leder af Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement; vi er i alt 85 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Havneelementet er en del af Basesektionen og består af i alt 14 medarbejdere.
Om stillingen
Du kommer til at stå i spidsen for et element med en varieret og kompleks opgaveportefølje, hvor du som leder har ansvaret for samarbejdet og løsning af en lang række forskellige opgaver og sagsområder.
Opgaveløsningen medfører selvstændigt arbejde i perioder, men ofte også i koordination med andre elementer og medarbejdere fra Flådestation Frederikshavn, samt ikke mindst de sejlede enheder.

Det bærende område i funktionen er ledelse og lederskab for elementets medarbejdere samt naturligvis elementets opgavevaretagelse, omstilling og udvikling til nye opgaver.
Foruden Havneelementets egne opgaver, forventes du at indgå i tjeneste som forbindelsesofficer ved flådebesøg af udenlandske enheder.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå i tørn som vagtassistent i stationsvagten ved FLS FRH.

Der kan i tillæg forventes nogen rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE), støtte til FRONTEX, udlån eller lignende kan forekomme.
Om dig
Du er seniorsergent med erfaring på funktionsniveauet, ligesom du har erfaring fra sejlende tjeneste med Søværnets enheder og gerne erfaring fra andre dele af Forsvaret.

Først og fremmest forventes, at du en markant, synlig og tillidsskabende militær leder. Dertil betinger funktionen stor fleksibilitet, systematik og styring, samt en god evne til at koordinere imellem forskellige organisatoriske elementer og enkeltpersoner.

Du fremstår som en rollemodel for dine kolleger ved og på Flådestation Frederikshavn og medvirker til enhedens og kollegaernes korrekte militære optræden. Du har en solid faglighed og baggrund fra Søværnets sejlende enheder samt en fremadskuende og udviklingsorienteret tilgang til dit arbejde.

Du er en socialt anlagt person, som har lyst til at indgå i, og bidrage til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel, en uformel omgangstone og ikke mindst respekt for hinanden. Endvidere er du helhedsorienteret og besidder en struktureret og forudseende tilgang til opgaveløsningen, hvilket giver det bedste grundlag for koordination internt og eksternt.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver, holde fokus og træffe hensigtsmæssige beslutninger, ligesom forventningen er, at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning, på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde.

Det vil blive betragtet som en fordel, hvis din operative erfaring fra Søværnet er relativt opdateret. Din uddannelse/tjenesteretning er ikke væsentlig, men vi lægger vægt på, at du har stærke relationer ud i det operative søværn og en god fornemmelse for medarbejdernes arbejdsvilkår.

Det er ikke en betingelse, men vil blive set som en fordel, hvis du har som minimum en kystskipperuddannelse.

Afslutningsvis vil det være en fordel, at du har gennemført relevante DeMars kurser og har erfaringer indenfor tidsadministration og materiel.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med deltagelse i vagttjenesten som vagtassistent, deltagelse som forbindelsesofficer eller i øvelsesaktivitet mv. vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. marts 202. Stillingen er til besættelse 1. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.03.2021

Indrykningsdato

18.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent