Fortsæt til indhold

Koordinator til NATO's mission i Irak


Udsendelsesmulighed for civil akademiker eller officer: Koordinator af NATO’s ud-dannelsesprogram til NATO’s mission i Irak

Vil du være med til at styrke Danmarks profil i NATO’s mission i Irak? Har du ønske om at arbejde medkapacitetsopbygning inden for udvikling af militære uddannelsesinstitutioner og kan du bringe dine kompetencer i spil i et udfordrende miljø? Så kan du her blive udsendt til en spændende stilling i staben for NATO Mission Iraq (NMI), hvor du bliver en vigtig del af indsatsen for at udvikle den irakiske militære uddannelsesstruktur.
Om os
Staben i NMI er sammensat på tværs af NATO-allierede og partnerlande. Stabens opgave er at omsætte NATO’s og chefen for NMI’s mål til realiserbar handling i mødet med de irakiske samarbejdspartnere. Du bliver en del af et åbent og tillidsfuldt samarbejde, hvor der stilles krav til din evne til at samarbejde i et dynamisk miljø. Vi tilbyder samtidig udfordrende og relevante opgaver i en højaktuel mission, der er under hastig udvikling.
NMI er en ikke-kamp-mission med et bredt geografisk og institutionelt sigte, som skal fokusere på rådgivning, træning og kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker. Det sker primært på strategisk niveau, hvor indsatsen især tager udgangspunkt i det irakiske forsvarsministerium. Missionen forventes udvidet i løbet af 2021.
Om stillingen
Vi søger en chefkonsulent til NMI. Stillingen er placeret i afdelingen ”Specialised Programme Coordination Office”, hvor din primære opgave vil være at koordinere, planlægge og implementere alle aktiviteter i rammen af NATO’s kapacitetsopbygningsprogram; Defence Education Enhancement Programme (DEEP). Det gælder både i og uden for Irak samt i tæt samarbejde med den øvrige NMI Stab, NATO’s internationale stab i Bruxelles og det operative hovedkvarter i Napoli. Du vil desuden samarbejde tæt og være i løbende dialog med irakiske partnerne fra de militære uddannelsesinstitutioner under det irakiske forsvarsministerium. DEEP Iraq teamet i NMI forventes at bestå af tre personer, hvor du vil fungere som teamleder.
Om dig
Du er allerede ansat inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde hvor analytisk kapa-citet, stærke skriftlige og mundtlige formidlingsevner på engelsk samt en høj grad af selv-stændighed og evne til at håndtere komplekse problemstillinger under udfordrende vilkår er vigtige kompetencer hos dig.

Du har udpræget talent for at samarbejde og skabe forbindelser mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere, herunder at etablere og vedligeholde et stærkt netværk – også blandt folk med meget forskellige uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Det forventes endvidere, at du er fleksibel ift. opgaver og kan levere bidrag til stabens arbejde med kort varsel.

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med implementering af forsvarsmæssige ka-pacitetsopbygningsprojekter og/eller har arbejdet i en international organisation. Kendskab til militære uddannelsesinstitutioner og NATO’s organisation og struktur er desuden en fordel.

Du forventes at være robust, ved godt helbred og i god fysisk form. Det er en fordel, hvis du har opholdt dig i regionen tidligere, og det forventes, at du fungerer gnidningsfrit i en civil-militær mission i et land med væbnet konflikt, som til tider foregår lige uden for døren.

Vi forventer, at du er i besiddelse af en civil kandidatgrad.

Du skal være i besiddelse af gode engelskkundskaber, da arbejdssproget er engelsk i både skrift og tale. Møder med irakiske samarbejdspartnere foregår som oftest også via engelsksproget tolk.
Ansættelsesvilkår
Du er i forvejen ansat inden for FMN område – eller har en reservekontrakt.
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansmi-nisteriet og AC. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Da der er tale om en udsendelse i INTOPS, vil du have krav på orlov fra din nuværende stil-ling, hvorfor dette i givet fald vil skulle koordineres med din nuværende chef.

Du vil under udsendelsen blive aflønnet som chefkonsulent og modtage INTOPS-ydelser efter gældende bestemmelser.

Du skal kunne helbredsgodkendes ”egnet uden begrænsninger” og være sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET. Derudover skal du kunne bestå engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) ved Forsvarsakademiet.

Forud for udsendelsen skal du planlægge på deltagelse i Enkeltmandsuddannelse ved Træn-regimentet i Aalborg i perioden 12. april 2021 til den 23. april 2021.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte major Mi-chael Clausen Toft i kontoret for Stabiliseringsindsatser og Operationer (61 87 18 81). Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Palle Hvirvel-kær (72 81 96 80).

Stillingen ønskes besat i perioden 1. august 2021 til 31. december 2021.

Ansøgningsfristen er den 8. marts 202 og vi forventer at holde samtaler i uge 10 eller 11.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelses-bevis som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dy-namik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Internationale operationer

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.03.2021

Indrykningsdato

17.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent