Fortsæt til indhold

Sergent til Logistikcenter Materiel og International Indsats ved Beredskabsstyrelsen


Sergent til Logistikcenter Materiel og International Indsats ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Har du lyst til at være en del af en enhed, der arbejder med spændende og alsidige logistiske løsninger, som er med til at danne grundlag for vellykket operativ indsats og uddannelse i Beredskabsstyrelsen?
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland.

Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 120 redningsspecialister (værnepligtige) om året, samt vedligeholder uddannelserne for ca. 125 frivillige.

Udover uddannelsen af værnepligtige og frivillige, gennemfører Beredskabsstyrelsen Midtjylland, en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, samt en lang række kurser for private – og offentlige kunder.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling med indflydelse i et dynamisk miljø på et logistikcenter, som er meget bredt engageret i alle facetter af Beredskabsstyrelsens operative beredskab. Et logistikcenter, som ofte bliver involveret i akutte operative opgaver, der stiller store krav til handlekraft, grundighed og præcision, ligesom det stiller krav til, at alle bidrager aktivt og støtter hinanden med løsning af de ofte komplekse og krævende opgaver.

Opgavernes natur betyder også, at logistikcentret er kendetegnet ved et engageret og kompetent kollegateam, hvor der hersker stor respekt om den enkeltes kompetencer og bidrag.

Udover den daglige håndtering og vedligeholdelse af Beredskabsstyrelsens materiel og mundering indgår logistikcentret i projekteringen og opbygningen af Beredskabsstyrelsens nationale og internationale køretøjs- og materielkapaciteter.

Derudover er logistikcentret en afgørende del af Beredskabsstyrelsens internationale beredskab.

Dette gør sig gældende i relation til vedligeholdelse, opbygning og udvikling af Beredskabsstyrelsens internationale kapaciteter, ligesom det gælder før, under og efter missioner, hvor logistikcentret sørger for den omfattende logistik.
Om stillingen
I et tæt samarbejde med den daglige leder for driftsenheden, skal sergenten arbejde med logistikcentrets opgaver i bred forstand ved eksempelvis at yde logistisk støtte i forbindelse med beredskabscentrets indsatser, samt øvelser og uddannelse.
Det betyder bl.a. at sergenten skal være i stand til at indgå i et naturligt samarbejde med enhedens øvrige medarbejdere, og hermed sikre at Beredskabsstyrelsen Midtjyllands brugere oplever en høj kvalitet på det materiellogistiske område.

Du skal indgå i udrykningsvagten som 2. eller 3. vagthavende samt kunne indgå i det internationaleberedskab, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.

Du skal være indstillet på, at deltage i undervisning af private- og offentlige kursister, både inden- og uden for almindelig arbejdstid, samt undervisning af frivillige aften og weekend.

Specifikke opgaver og specialeområder indbefatter:

- Reparation af materiel og øvrig støtte til den daglige operative drift
- Medvirke ved eftersyn på materiel
- Daglig ud- og indlevering af materiel til indsatser og uddannelse
- Deltage i arbejdet på munderingsdepotet
- Pakning og reetablering af materiel i forbindelse med internationale missioner
- Materiellogistisk støtte før, under og efter indsatser, uddannelse og øvelse
Om dig
Du er uddannet sergent og har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse. Du har min. ét års erfaring fra en af Beredskabsstyrelsens operative afdelinger, hvor du har indgået i afdelingens udrykningsberedskab som 2. eller 3. vagthavende.

Det er en fordel, hvis du har gennemført HazMat specialistuddannelsen, da det er et krav for at indgå i beredskabet som 2. vagthavende ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

Du har gerne en håndværksmæssig uddannelse, da du som en meget væsentlig del af dit daglige arbejde kommer til at foretage reparationer og vedligehold af Beredskabsstyrelsens materiel.

Som person forestiller vi os, at du er hjælpsom af natur og god til at samarbejde. Du er iderig, kreativ og en dygtig håndværker, som har sans for kvalitet og har et stærkt end-user fokus.

Du er omstillingsparat, og klar til anvende dine kompetencer bredt.

Ydermere er du selvstændig, selvkørende og kan tage selvstændigt initiativ, når det er påkrævet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er slået bredt op, så den kan søges af kandidater med civil uddannelsesbaggrund, samt kandidater der er uddannet i Beredskabsstyrelsen
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Herning.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte logistikchef Christian Rosgaard tlf. 7285 2407 eller næstkommanderende Brian Christensen tlf. 7285 2408, hvis du vil vide mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Ansøgningsfrist den 11. marts 2021. Samtaler i uge 11 og 12.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2021, eller snarest herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Herning, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.03.2021

Indrykningsdato

17.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent