Fortsæt til indhold

Seniorsergent som Track Production Officer ved Air Control Wing, Karup


Seniorsergent som Track Production Officer ved Air Control Wing, Karup

Har du operativ indsigt og interesse i luftrumsovervågning, herunder suverænitetshævdelse af Danmark og kan lede et team i ofte pressede situationer, så er du måske den kommende mellemleder på et af vores vagthold.
Om os
Current Operation Section, Karup har ansvaret for overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum.

Current Operation Section er en del af Forsvarets samlede beredskab, vi koordinerer og gennemfører denne vigtige myndighedsopgave kontinuerligt døgnet rundt – året rundt.
Current Operation Section er placeret på Flyvestation Karup, som en selvstændig enhed underlagt Flyvevåbnets Air Control Wing.
Om stillingen
Som mellemleder og Track Production Officer indgår du i det daglige operative vagthold. Din primære opgave er at lede dit varslingsteam på op til 7 personer, der forestår overvågning af dansk ansvarsområde, herunder opbygning og vedligeholdelse af et identificeret luftbillede.

Det er desuden din opgave kontinuerligt at koordinere og optimere brugen af både danske og udenlandske sensorer samt rapportere og handle på evt. hændelser og krænkelser af dansk luftrum.

Dansk luftrumsovervågning og suverænitetshævdelse indgår som et led i NATOs integrerede luftforsvar med en bred vifte af såvel nationale som NATO samarbejdspartnere. Derfor kræver jobbet gode kommunikative færdigheder i såvel skrift og tale på både dansk og engelsk.

Jobbet kræver en fokuseret holdindsats, såvel internt mellem operatørerne, som eksternt med underlagte enheder og radarsites, så det forventes at dine kompetencer indenfor især ledelse og evne til at motivere dine medarbejdere er særdeles gode.

Som Track Production Officer er du uddannet mellemleder, hvilket bl.a. betyder, at du bliver udpeget som FOKUS samtaleleder, og derfor også er ansvarlig for ledelse og udvikling af underlagt personel.

Hvordan bliver din hverdag?
Den nationale operative opgave varetages på døgnbasis af skiftende vagthold på kontinuerlig tjenesteform. Det betyder, at dele af din tjeneste vil være placeret uden for normal arbejdstid, herunder aften/nat og weekend samt på helligdage.

Den kontinuerlige tjenesteform stiller øget krav til fleksibilitet og evner til at kunne indgå i teams på mindre vagthold.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt oversergent der er vurderet egnet til højere niveau. - Du har baggrund som operativ befalingsmand med indgående kendskab til luftrumsovervågning.
- Du har forståelse for teknik og IT.
- Du kan godkendelse til HEMMELIGT.
- Du opfylder forsvarets fysiske basis krav, og kan godkendes til INTOPS.

Foruden ovenstående vægter vi især gode samarbejdsevner, selvstændighed og helhedsorientering. Vi forventer at du tager ansvar for opgaveløsningen og at du kan håndtere en hverdag med både operative og personalemæssige udfordringer.

Air Control Wing har stor fokus på anvendelsen af mellemledergruppen i beslutningsprocesserne gennem øget ansvar, så det forventes du at deltager aktivt i Air Control Wing udvikling og medinddragelse af mellemledergruppen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Martin Storgaard på telefon 72 84 52 65 eller på mail ACW-OCE-01@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 7. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent