Fortsæt til indhold

Idrætsbefalingsmand med kompetencer indenfor skydning og Force Protection søges til Air Control Wing


Idrætsbefalingsmand med kompetecer inden for skydning og Force Protection søges til Air Control Wing

Kunne du tænke dig at arbejde i et godt team med fokus på idræt, træningsvejledning, skydning og soldaters indsættelsesparathed. Så er du måske vores nye oversergent.
Om os
Coordination element ved Commanders Support Staff er en del af Support Group ved Air Control Wing. Elementet består af seks medarbejdere, tre militære og tre civile. Nogen af elementets overordnede opgaver er personelplanlægning både til internationale og nationale operationer, herunder koordination af soldaternes indsættelsesparathed. Opstilling, uddannelse og indsættelse af Air Control Wings kommandobefalingsmænd. Vi koordinerer idrætsvirksomheden bredt i hele wingen og står for koordination af eksterne uddannelser i ind og udland.

Omgangstonen er uformel og du vil blive en del af et team hvor vi hjælpes ad for at nå fælles mål.
Om stillingen
Du får ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af idrætsvirksomhed ved Air Control Wing, herunder skal du bistå med relevant træningsvejledning. Du bidrager til sagsbehandling af enhedens overordnede strategier, bestemmelser og procedurer inden for dine områder og formidler dette til relevante parter.
Du deltager som Air Control Wings repræsentant i relevante mødefora inden for idræt og skydning.

Du kontrollerer og koordinerer indsættelsesparathed for Air Control Wings soldater. Herunder planlægger og gennemfører du uddannelse i soldatermæssige færdigheder med fokus på skydning og førstehjælp. Du planlægger og hjælper med grunduddannelse og vedligeholdende skydning på både gevær og pistol.

Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet og balance mellem arbejdet og familieliv/private interesser. Der vil naturligt være plads til relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.
Du vil indgå i Air Control Wings kadre af KDOBM i INTOPS samt ved deployering på øvelser i ind- og udland.
Om dig
Du har en baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren. Du er oversergent, alternativt er du en rutineret sergent, som er vurderet egent til en grad højere.
Du har en skydeleder uddannelse og minimum en MFT 1 uddannelse, det er ønskeligt at du er MFT 2 uddannet.
Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på minimum dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag hensigtsmæssigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder seniorsergent Anders Detlefsen på telefon 72 84 50 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 12. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent