Fortsæt til indhold

Wing Quality Manager til Fighter Wing, Aviation Safety


Wing Quality Manager til Fighter Wing, Aviation Safety

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en engageret Wing Quality Manager. Er du interesseret i ledelse, kvalitet, kvalitetssystemer og jagten på løbende forbedringer i en stor dynamisk organisation, hvor der kræves ansvarsbevidsthed og gode samarbejdsevner i opgaveløsningen, er du måske vores nye leder og kollega.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om enheden:
Aviation Safety (AS), hvor Wing Quality Manager er placeret, er organiseret direkte under Chefen for Fighter Wing og arbejder uvildigt med flyvesikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet.

AS arbejder i det daglige løbende med at sikre, at FW kan operere med kampfly på en sikker og forsvarlig måde.

Chefen for AS er i dagligdagen Safety Manager på FW med ansvar for flyvesikkerhedssystemet, mens NK AS er Wing Quality Manager med ansvaret for kvalitetssystemet. Der er i alt 9 ansatte i AS.

AS har i dagligdagen en stor berøringsflade med hele FW, da en del af arbejdet foregår ude i organisationen. Tonen i enheden er meget uformel, hvor alle gerne hjælper på tværs af snitflader og opgaver. Det daglige arbejde i enheden foregår i storrumskontor, og der vil være mulighed for hjemmearbejde. Arbejdet i AS er præget af en dynamisk og fleksibel tilgang til opgaverne.
Om stillingen
Som Wing Quality Manager er du ansvarlig for hele FW kvalitetssystem og referer direkte til Chefen for FW i kvalitetsanliggender. Udarbejdelse og gennemførsel af auditprogram for hele FW vil være en af dine hovedopgaver, ligesom gennemførsel af audit i forskellige dele af FW organisation vil indgå som et hovedarbejdsområde i tæt samarbejde med kollegaerne i AS og enhederne ved FW. Du vil ligeledes skulle indgå i auditteam under Flyvevåbnets Flyvesikkerhedsinspektør.

Som Wing Quality Manager indgår du i ledelsesteamet i AS, samt i et team på 4 kvalitetsmedarbejdere, hvor du skal stå i spidsen med kvalitet, kvalitetssystemer og Human Factors.

Din primære opgave vil være at sikre, at FW efterlever bestemmelser og processer og løbende arbejder på at optimere disse. Du bliver derfor en vigtig brik, som vil være med til at sikre, at FW kan gennemføre F-16, og på sigt, F-35 operationer på en sikker og forsvarlig måde.

Du vil også fungere som Danish Military Airworthiness Requirements (DKMAR) W-QM, hvor opgaven vil være at sikre, at FW efterlever bestemmelser og processer og løbende arbejder på at optimere disse. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med Logistics Group, som forestår luftdygtigheden og vedligeholdelsen af F-16 efter bestemmelser, som er beskrevet i DKMAR. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med chefen for Logitics Group og dennes underlagte enheder.

Som Wing Quality Manager i AS skal du derfor uddannes som auditor og bidrage til sagsbehandlingen indenfor kvalitetsområdet. Du skal ligeledes gennemføre en Human Factors uddannelse.

Der kan forventes omkring en til to ugers rejseaktivitet om året.
Om dig
Vi forventer, at du:

• Er uddannet officer med stor erfaring.
• Er engageret og tillidsskabende med gode leder- og samarbejdsevner, men samtidig evner at arbejde selvstændigt.
• Er social anlagt med godt humør.
• Har god situationsfornemmelse med en positiv tilgang til mennesker og opgaver.
• Besidder gode analytiske evner.
• Kan formulere dig i tale og skrift.

Såfremt du ikke har de nødvendige uddannelser og kvalifikationer for at kunne bestride stillingen, skal du være indstillet på at gennemføre disse uddannelser, både i Danmark og i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Dan Elian (DEL), nuværende Wing Quality Manager ved Fighter Wing Skrydstrup på mobilnr. 24 20 69 74.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021 og samtaler forventes gennemført i uge 10. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent