Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Major til staben ved 2 Military Intelligence Bataljon


Rådighedsstillinger - Major til staben ved 2 Military Intelligence Bataljon

Er du major af reserven og ønsker du at være en del af staben, hvor du har fingeren på pulsen i en spændende, kompleks og omfangsrig bataljon med en række krævende specialer?
Så er en rådighedsstilling som major af reserven ved ved 2 Military Intelligence Bataljon måske noget for dig.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder og operative kapaciteter.

2. MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Staben har en omfangsrig, kompleks og varieret opgaveportefølje, som dels favner alle stabsfunktionaliteter, herunder varetagelse af bataljonens drift, operationer og planlægning. Staben støtter desuden Chefen med taktisk udvikling indenfor bataljonens kapaciteter og fagansvar, herunder støtte til Forsvarets udviklingsvirksomhed.

Staben består sammen med S7 af hele 17 faste medarbejdere og 11 reservister, der støtter chefen samt bataljonens dispositionsenheder, med henblik på samlet at nå chefens hensigter og mål.

Staben fokuserer på at tilvejebringe nødvendige beslutningsgrundlag og skal understøtte chefens beslutninger, samtidig med at driftsrelaterede opgaver løses på lavest mulige niveau.

I bataljonen og staben hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som major af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Aktivitetsniveauet afhænger af dine muligheder, men vi forventer, at du er til rådighed med mindst 10 dages tjeneste om året.

Stillingen er nyoprettet, hvorfor du har stor medindflydelse på at forme stillingen og udvikle dig selv til en nøglemedarbejder ved bataljonen.
Om dig
Du er major, eller måske kaptajn af reserven og kan i så fald også søge stillingen med henblik på en eventuel realkompetence afklaring.

Du har lyst til at indgå i staben i en dynamisk bataljon, hvor der både er fokus på uddannelse, forankring og udvikling. Vi forventer, at du er fleksibel, selvstændig og omstillingsparat, da tempoet er højt, og opgaverne er mange og alsidige. Det er din dedikation til stillingen, der gør forskellen.

En stor del af BTN specialer kræver veludviklede kontaktfærdigheder, hvorfor en videregående uddannelse, hvor områder som personlig udvikling og interaktion mellem individer indgår, er ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Jeppe Gilling på telefon 41 93 47 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021. Vi forventer at holde samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent