Fortsæt til indhold

Serviceminded og IT-kompetent overassistent søges til Studie- og Administrationssektionen ved Hærens Sergentskole


Serviceminded og IT-kompetent overassistent til Studie- og Administrationssektionen ved Hærens Sergentskole, Varde Kaserne

Har du interesse for uddannelse og udvikling af administrative processer, og kan du se værdien i at samle, optimere og digitalisere. Så har du nu muligheden for at blive en del af Studieadministrationssektionen ved Hærens Sergentskole.

Vi sørger pr. 1. maj 2021 en ny kollega.
Om os
Studiekontoret er en sektion med en bred vifte af opgaver inden for studieadministration. Samlet set er vi 10 kollegaer og består af 2 teams. Sammen skaber vi en sektion med fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, motivation samt godt humør.

Vi er en sektion som er i fuld gang med en kæmpe digital udvikling. Det gør vi for at skabe professionel og imødekommende drift og service, bl.a. gennem tydelig opgave- og ansvarsfordeling, kvalitetssikring og dokumentation, samt større vidensdeling og overblik.

Du vil blive en del af Studiekontoret, som består af 4 fantastiske medarbejdere. Teamet har ansvaret for administration af den militære akademi uddannelse, den strukturelle uddannelse på Hærens Sergentskole og efteruddannelse af mellemleder i Hæren. Desuden beskæftiger vi os med undervisningsevalueringer og mange andre administrative opgaver.
Om stillingen
På Studiekontoret skal vi snart overgå til et nyt Studieadministrativt system og lige netop denne implementering vil du blive en stor del af sammen med resten af teamet.
Det nye Studieadministrative system er en del af et projekt om Centralstyret Studieadministration, som vil påvirke den måde vi arbejder på i sektionen.
Systemet skal sikre en ensrettet og kvalitetssikret tilgang til studieadministrationen af Forsvarets akkrediterede uddannelser.

Studiekontoret har en stor variation i opgaveporteføljen, men de primære opgaver i sektionen er følgende:
• Daglig studieadministration f.eks. skemalægning, oprettelse af moduler, tilmeldinger, ajourføring af studieoplysninger, eksaminer, journalisering mv.
• Bookning af uddannelsesfaciliteter - både eksternt og internt.
• Kontakt til, samt koordinering med, de uddannelsesansvarlige og undervisere.
• Mailkorrespondance samt personlig og telefonisk betjening af studerende, undervisere og andre samarbejdspartnere.
• Bidrage til at uddannelserne lever op til vores kvalitetssikringssystem herunder, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesevalueringer i samarbejde med underviserne.
• Vedligeholdelse og opdatering af vores data og uddannelsesbeskrivelser i henhold til gældende studieordninger.

I 2021 er der planlagt kompetenceudvikling omkring servicemindset for alle i sektionen. Det bliver startskuddet til at arbejde med et fælles servicemindset ved hele Forsvarsakademiet.
Om dig
Vi leder efter en omstillingsparat og nysgerrig kollega til studiekontoret.
Du har en administrativ kontoruddannelse, eller anden relevant kontoruddannelse.
At du er god til at kommunikere og koordinere, samt er udadvendt og løsningsorienteret i din tilgang til opgaver, og samarbejde med andre.

Derudover er det vigtigt at du:
• kan arbejde selvstændigt, er initiativrig samt har sans for detaljen, også selvom der er mange bolde i luften.
• har et stort overblik, og arbejder systematisk.
• har gode IT og systemkompetencer (gerne erfaring med et studieadministrativt system).
• har brugeren i centrum, i din opgaveløsning.
• Kan lide en varieret hverdag med forskellige opgaver fra dag til dag.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er på kr. 25.252,57 pr. måned. Basislønnen er opgivet i februar 2021 niveau.

Der gives desuden et skoletillæg på ca. 2.000,00 kr. inkl. Pension, om måneden.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for at forhandle et ekstra tillæg.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.


KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte fungerende leder seniorsergent Klaus Kusk Augustinus på telefon 4196 2996.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er søndag den 7. marts 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 11.
Ansættelsesdato er pr. 1. maj 2021, eller efter aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Hærens Sergentskole
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet og uddanner korporaler til hele Forsvaret samt sergenter til alle våbenarter i Hæren. Endvidere gennemfører Hærens Sergentskole officersbasisuddannelsen og som noget nyt også løjtnantsuddannelsen i Slagelse som er målrettet den efterfølgende militære diplomuddannelse på Hærens Officersskole henholdsvis hærens enheder. Derudover uddanner vi sergenter som et led i den grundlæggende militære uddannelse for kommende sprogofficerer. Slutteligt er Hærens Sergentskole koordinerende og ansvarlig for den nye akkrediterede militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Øvrige forhold
Varde Kommune forventes med Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole, fremover at have 984 militære arbejdspladser, hvoraf der er 267 stillinger på det militære lederniveau.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent