Fortsæt til indhold

Stabsofficer ved Communication and Information Systems (G6) ved MND N (Slagelse)


Stabsofficer ved Communication and Information Systems (G6) ved MND N

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med CIS planlægning i et multi-nationalt miljø?
Multinational Division North (MND North) opbygger sit hovedkvarter i Danmark og Letland, og du vil blive en vigtig del af divisionens G6 i fredstid samt i Command and Control Support branch (C2SPT) i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstede-værelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en ka-pacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Vi søger en ny stabsofficer, som har mod på en krævende og udfordrende stilling ved Multinational Division North G6.

Stillingen er geografisk placeret i Karup, Slagelse eller Fredericia afhængigt af dine ønsker.

På øvelser eller i krise og krig indgår stillingen i Command & Control Support, som en operativ stabsfunktion i rammen af divisionens felthovedkvarter.

G6 er overfor COM MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af al operativ føringsstøtte under såvel nuværende beredskab (fred) som under krise eller konflikt. Desuden yder sektionen et meget væsentligt bidrag til planlægning og gennemførelse af øvelsesaktivitet.

I denne stilling får du således væsentlig indflydelse på koblingen mellem divisionens CIS platforme og operative virksomhed.

I divisionen omfatter dette de operative processer i hovedkvarteret og føringen af vores underlagte brigader, som kræver en robust, synkront, sikker og sammenhængende plan for kommunikationsmidlernes anvendelse. Udførslen af dette kræver et konstruktivt og kontinuerligt samarbejde mellem den underlagte Command Support Battalion og G6, hvor du vil blive en væsentlig faktor heri.

Som stabsofficer; Information Management Systems bliver du en del af et multinationalt team bestående af seks medarbejdere fordelt på fire medarbejdere i Adazi, Letland og to i Danmark. I Danmark sidder foruden dig også ACOS G6, som derfor også bliver din nærmeste sparringspartner.

Du besidder, eller har interesse for at få, en grundlæggende operativ forståelse for gennemførelse af operationer på troppeenhedsniveau, herunder formår du at koble denne operative forståelse med G6 virksomhed.

Som en del af tjenesten må du forvente 20 – 40 dage årligt med deltagelse i øvelser og konferencer i udlandet. Endvidere vil du blive tilbudt en række funktionsspecifikke NATO kurser ved NATO School Oberammergau eller NATO CIS Agency i Mons og Portugal.
Om dig
Du er kaptajn eller MJ M322 og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE.

Du har været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, ligesom vi gerne ser at du været udsendt i en international mission.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau.

Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt.

Det vil være en fordel men ikke et krav, at du allerede besidder en god forståelse for våbenartens virkemidler og deres bidrag til den samlede operative løsning, alternativt vil almen teknisk forståelse og en vilje til at lære nyt være gode redskaber i din første tid ved divisionen.

Du kan også have en baggrund fra eksempelvis Flyvevåbnet eller Søværnet og mod på udfordringer i et internationalt miljø.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2022.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO Secret og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for MND N G6, MJ Torben Bertel Jepsen på mndn-g6-ch@fiin.dk eller 407 407 71.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfrist er 15. marts 2021

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11 og 12.

Stillingen er til umiddelbar besættelse 1. april 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent