Fortsæt til indhold

Kaptajn i Flyverhjemmeværnet


Kaptajn i Flyverhjemmeværnet

Brænder du for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel? Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvis primære opgave er uddannelse af frivillige flyverhjemmeværnssoldater? Er du en dygtig, ambitiøs og dedikeret kaptajn med lyst til militær sikkerhed, inspektionsvirksomhed og general forvaltning?? Så er stillingen ved Flyverhjemmeværnets Planlægnings- og Ressourcesektion måske lige noget for dig!
Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af omorganisering af det samlede Hjemmeværn – herunder det nu nedlagte Flyverhjemmeværnsdistrikt. Flyverhjemmeværnet er i dag landsdækkende – med hovedkvarter i Vordingborg, samt medarbejdere placeret i Karup og Aalborg.

Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Flyverhjemmeværnets Stab består pt. af 28 civile og militære medarbejdere.

Flyverhjemmeværnet er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen, og vores primære operative opgave er støtte til Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer.

Flyverhjemmeværnet koordinerer støtten til Flyvevåbnets militære opgaveløsning samt øvelses- og uddannelsesstøtte.

Flyverhjemmeværnet har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Værnsfælles Forsvarskommando, Flyverstaben, Landsdelsregionerne, Politiet samt øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1.100 flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.
Flyverhjemmeværnets Planlægnings- og Ressourcesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Sektionen har således ansvaret for planlægning, økonomi, logistikstøtte, etablissementsstøtte samt administrativ støtte til 28 underlagte hjemmeværnseskadriller. Planlægnings- og Ressourcesektionen har således ansvaret for vores sekretariat, som forestår den administrative støtte til personel og eskadriller i den frivillige struktur, samt intern administrationsstøtte til staben.

Udover sektionschefen indgår der 9 medarbejdere i sektionen; én major, én kaptajn, én sekretariatsleder, tre sekretariatsmedarbejdere (hvor to er placeret i Jylland) samt to logistikmedarbejdere og én stabshjælper.

Om stillingen
Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, hvor dit udgangspunkt enten kan være Vordingborg kaserne eller Flyvestation Karup. Du skal forvente at en del af din tjeneste vil foregå om aften og i weekends. Der vil være mulighed for at anvende hjemmearbejdsplads og hjemmearbejdsdage, efter aftale med sektionschefen.

Som kaptajn varetager du selvstændigt sagsbehandling af pålagte opgaver med reference direkte til sektionschefen. Som en del af vores fragmenterede organisation, vil du ligeledes blive en vigtig brik for udlevelsen af sektionschefens ledelsesvirke generelt i Planlægnings- og Ressourcesektionen.

Du er over for sektionschefen ansvarlig for udførelse af selvstændig sagsbehandling og støtte inden for Flyverhjemmeværnets militære sikkerhed, inspektionsvirksomhed, HR-området samt ansvarlig for dele af den militære sagsbehandling og forvaltning i Flyverhjemmeværnet.
Mere konkret skal du være i stand til at løse følgende opgaver:

• Sikkerhedsofficer
• Ansvarlig for Flyverhjemmeværnets inspektionsvirksomhed
• Aktivitetsplanlægger (FHV AKOS)
• HR-relaterede opgaver
• Generel forvaltning og sagsbehandling

Sagsbehandlingen vil blandt andet omfatte planlægning, tilrettelæggelse og controlling af flyverhjemmeværnets uddannelsesaktiviteter. I relation til eskadrillerne, består arbejdet blandt andet af rådgivning og sparring.

Du vil naturligvis få indflydelse på dine arbejdsopgaver, og du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer. Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag, og hos os er det at kunne udføre selvledelse en stor del af hverdagen.

Om dig
Du er premierløjtnant, kaptajn eller major (M322) med gennemført VUT-I/L eller VUK– eller du er i gang med uddannelsen. Det er en fordel, hvis du har en baggrund i Flyvevåbnet.

Du har erfaring i stabsarbejde, uddannelsesplanlægning samt besidder en god helhedsforståelse. Det er en fordel, hvis du tillige har operativ indsigt i Flyvevåbnets opgaveløsning.

Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er god til at samarbejde og har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser. Vi forventer, at du er i stand til at udøve selvledelse, bevarer overblikket – holder mange ”bolde i luften” samt er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver med fokus på det frivillige personel og Flyverhjemmeværnets eskadriller.

Ansættelsesvilkår
Stillingen placeres enten i Vordingborg eller i Karup alt efter ansøgernes geografiske muligheder.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Planlægnings- og Ressourcesektion, major Jesper B. Nielsen, FHV-CHPR@fiin.dk, telefon 2012 8926.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 7281 9144.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2021. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Tiltrædelse i stillingen 1. maj 2021.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent