Fortsæt til indhold

Våben- og Intendanturmekaniker ved Garnisonsværkstedet i Aalborg


Våben- og Intendanturmekaniker ved Garnisonsværkstedet i Aalborg

Har du lyst til faglig/operativ tjeneste, brænder du for at reparere og vedligeholde våben og intendanturmateriel, og har du en relevant faglært uddannelse? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet på Aalborg Kaserner udfører reparations- og eftersynsarbejde på lastvogne, påhængsvogne, specialkøretøjer (MOWAG), containere, elektronik, våben og intendanturmateriel.
Vi råder over moderne fuldt udstyrede værkstedsfaciliteter.
Vi vægter høj faglig kvalitet, et godt arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange. Overholdelse af aftaler med vore kunder er en selvfølge.
Kompetenceudvikling er i fokus, og vi arbejder målrettet på at udvikle vore medarbejdere, således der til stadighed er de nødvendige ressourcer til rette tid og sted.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være eftersyn og reparation af håndvåben og intendanturmateriel, containermateriel samt diverse indbygninger og våbenplatforme på hjulkøretøjer og pansrede platforme.
Opgaverne løses i tæt samarbejde med værkstedets øvrige medarbejdere.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse med henblik på at kunne indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon, som en naturlig del af tjenesten.
Om dig
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være forudseende, således du kan bidrage til værkstedets samlede opgaveløsning.
Det forventes, at du er fleksibel og omstillingsparat. Du kommer til at indgå i et team af dygtige og erfarne medarbejdere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden. Den daglige indsats måles direkte i forhold til kundernes tilfredshed.

Du skal som minimum have gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat. Alternativt kan du ansættes på en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre disse to uddannelse.
Du skal være uddannet våben- og intendanturmekaniker, maskinarbejder eller lign.
Det er ønskeligt, at du har kørekort til kategori: B-C-E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested er Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder; seniorsergent Jan Nyborg på telefon: 41 32 29 15.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent