Fortsæt til indhold

Command Sergeant Major til Command Support Battalion, Multinational Division North


Command Sergeant Major til Command Support Battalion, Multinational Division North

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som Command Sergeant Major ved Command Support Battalion og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.
Om os
Command Support Battalion (CSBn) opgave er at yde føringsstøtte til Multinational Division North permanente hovedkvarterer og til divisionens øvelsesvirksomhed.

Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.

CSBn består af danske, estiske og lettiske enheder placeret i hhv. Fredericia, Slagelse, Karup og Adazi.

Du vil arbejde i rammen af et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængigt af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Om stillingen
Du vil som Command Sergeant Major (CSM) indgå i et Command Team med bataljonschefen. Du bliver dermed en nærtstående medarbejder der rådgiver og vejleder bataljonschefen loyalt ud fra din viden og erfaring på områder, der har indflydelse på bataljonens opgaveløsning.

Du vil blive CSM for en bataljon, der består af kompagnier fra tre forskellige nationer og du vil sparre op imod divisionens CSM om operative emner primært i relation til øvelsesvirksomhed.

Som CSM vil du skulle bistå såvel bataljonschefen som regimentsbefalingsmanden (RBM) med uddannelse og faglig udvikling af CSBn personel samt medvirke ved talentudpegning og talentudvikling af konstabel- og befalingsmandsgruppen ved bataljonen. Du vil dermed naturligt virke som mentor og rådgiver for yngre mellemledere ved bataljonen, hvor dit udgangspunkt er din erfaring, Hærens Befalingsmandsstrategi og dit kendskab til bataljonens personel.

Det forventes, at du som bataljonsbefalingsmand medvirker til at optimere processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonschefen har et solidt beslutningsgrundlag.

Du skal støtte bataljonschefen med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedens uddannelse samt støtte med udarbejdelse af bidrag til planer, befalinger, analyser ordrer m.m. jf. direktiv.
Der vil i stillingen indgå større øvelsesaktivitet samt en del rejseaktivitet.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren chefsergent. Er du ikke udnævnt chefsergent, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent, samt at du har gennemført en uddannelse på minimum niveau 5 efter kvalifikationsrammen for livslang læring.
Du besidder en stærk gennemslagskraft, som du bl.a. demonstrerer gennem evne og vilje til at få opgaverne udført i et multinationalt miljø. Du har en bred erfaring, såvel operativt som administrativt fra funktioner som eksempelvis delingsfører, administrationsbefalingsmand, operationsbefalingsmand, uddannelsesbefalingsmand, kommandobefalingsmand/kompagnibefalingsmand eller tilsvarende.

Erfaring fra tidligere tjeneste i et multinationalt miljø er en fordel, men ikke et krav.

Du vil som CSM, i høj grad skulle leve op til kravene ift. befalingsmandens kerneværdier som rollemodel for dine kolleger, god mandskabsbehandling af bataljonens danske og udenlandske soldater og en høj faglighed i opgaveløsningen. Som en del af bataljonens ledelsesgruppe, hvor du vil fungere som en værdifuld ressourceperson for bataljonschefen, vil der blive stillet store krav til dine kommunikationsevner.

Dine engelskkundskaber skal overholde STANAG krav på 3333.

Du vil i rollen være ansvarlig for bataljonens, moral og disciplin, samt for gennemførelse af bataljonens ceremonielle handlinger.

Du er en befalingsmand, som udstråler myndighed og du har let ved at skabe og vedligeholde gode relationer til bataljonens soldater af alle nationaliteter, som skal medvirke til at opretholde og udbygge bataljonens korpsånd.
Du har en moderne og balanceret tilgang til mandskabsbehandling, hvor du situationsbestemt medvirker til at højne professionalismen og arbejdsglæden blandt bataljonens medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse når denne er opfyldt.

Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde godkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef; oberstløjtnant Jørgen Hadberg Hansen, telefon: 72 83 14 00 / Mobil: 41 77 33 16.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 21. marts 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 12/2021. Stillingen er til besættelse 01. juni 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent