Fortsæt til indhold

Næstkommanderende og CIS planlægger i MND N G6,


Næstkommanderende og CIS planlægger i MND N G6,

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med CIS planlægning i et multinationalt miljø? Multinational Division North (MND North) opbygger sit hovedkvarter i Danmark og Letland, og du vil blive en vigtig del af divisionens G6 i fredstid samt i Command and Control Support branch (C2SPT) i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Vi søger en ny næstkommanderende og CIS planlægger, som har mod på en særdeles krævende og udfordrende stilling ved Multinational Division North. I denne stilling bliver du en væsentlig del af ledelsen af G6, som samlet består af seks medarbejdere i både Letland og Karup. Du får her en meget stor berøringsflade til samarbejdspartnere på brigade og korps niveau.

På øvelser eller i krise og krig indgår stillingen i Command & Control Support (C2SPT), som en operativ stabsfunktion i rammen af divisionens felthovedkvarter. G6/C2SPT er overfor COM MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af al operativ føringsstøtte under såvel nuværende beredskab (fred) som under krise eller konflikt. Desuden yder sektionen et meget væsentligt bidrag til planlægningen og gennemførelsen af øvelsesaktiviteter i Baltikum og Polen.
Funktionen som næstkommanderende stiller krav om en stærk leder profil, som dels kan tage over for chefen i dennes fravær, men også sammen med chefen forestå ledelsen af G6. Du bliver overordnet ansvarlig for driften af G6 i Adazi, herunder den daglige ledelse af G6 fire medarbejdere i Adazi. Du skal derfor brænde for at være på podiet, hvor du klart og tydeligt kan fremlægge komplekse G6 relaterede problemstillinger og anbefalinger på engelsk.

Som CIS planlægger, bliver din opgave at udvikle CIS koncepter og planer, herunder også bistå chef G6 i udviklingen af SOP/SOI for G6 og C2SPT. Dette omfatter endvidere integrationen mellem G6 CIS planer og divisionens operative planer. En væsentlig opgave bliver endvidere at forestå koordinationen med divisionens Command Support Battalion (CSB), herunder integrationen mellem G6 overordnede planer og CSB.

Som en del af tjenesten må du forvente 30 – 40 dage årligt med deltagelse i øvelser og konferencer i udlandet. Endvidere vil du blive tilbudt en række funktionsspecifikke NATO kurser ved NATO School Oberammergau og NATO CIS Agency i Mons og Portugal.

Som en del af tjenesten i Adazi bliver du og din familie en integreret del af den Danske del af hovekvarteret, som består af ca. 20 danske familier.
Om dig
Du er major og har gennemført Master i Militære Studier, og meget gerne også Operations- og Føringsuddannelsen. Alternativt har du gennemført ækvivalerende udenlandske kurser.
Er du kaptajn, er du optaget på MMS eller OFU og vil kunne ansættes med en uddannelsesaftale. Har du gennemført eller er i gang med en civil master, skal du være på MMS-E for at der kan indgås en uddannelsesaftale.
Det vil være en fordel såfremt du har erfaring med føringsstøtte i et operativt miljø. Her vil en baggrund som eksempelvis signalofficer ved en brigade eller officer i en føringsstøttebataljon være en fordel.
Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du har en god forståelse for våbenartens virkemidler og deres bidrag til den samlede operative løsning, og du er i stand til at planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.
Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en operativ stab på troppeenhedsniveauet, og herigennem opnået kendskab til arbejdsgangene og omgangstonen i operative stabe. Det er ligeledes en fordel hvis du har kendskab til NATO og erfaring med at arbejde i et multinationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet uden begrænsninger.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chef G6; Major Torben Bertel Jepsen, pr. email MNDN-G6-CH@MIL.DK eller telefon 407 407 71.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær på 7281 9680 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansøgningsfrist er 15 marts 2021
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11 og 12.
Stillingen er til besættelse pr. 01 AUG 2021. De nærmere aftaler herom aftales under samtalerne.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent