Fortsæt til indhold

Logistikofficer til G4/ Stabsofficer Provost Marschal


Logistikofficer til G4/ Stabsofficer Provost Marschal

Vil du arbejde med skarp operativ planlægning og er du klar på store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø?

Kan du arbejde selvstændigt i en dynamisk hverdag, og er du analytisk stærk og be-sidder gode samarbejdsevner, så er det nu at du har muligheden for at blive en del af et NATO hovedkvarter, hvor du kommer til at arbejde med komplekse, spændende og meningsfyldte opgaver, og du er med til at præge udviklingen af MND N logistiske indsættelsesevne.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstede-værelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en ka-pacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast tjenestested i MND N østlige facilitet i Camp Adazi i Letland, og der kan forventes en del rejsevirksomhed. I fredstidsopstillingen vil du indgå i G4 og i kriseopstillingen vil din stilling indgå i Divisionens Combat Service Support Centre. Stillingsindholdet i fredstidsopstillingen må i opstartsfasen forventes at være bredere funderet og tillige dække militærpolitiemner, idet stillingsindholdet udvikles løbende i samarbejde med dig.

Du vil referere til chef G4, der er britisk. Dit nationale kommandoforhold referer til DCOS support, som bestrides af en dansk oberst. G4 er for nuværende besat med fem personer, der udover den britiske chef består af estisk, lettisk og dansk personel. G4 udgøres af i alt 7 funktioner. CSSC, som opstilles i tilfælde af krise og krig, udgøres af i alt 30 funktioner.

Din tjeneste vil omfatte skarp operativ planlægning, deltagelse i internationale møde-fora på vegne af divisionen, deltagelse i stabens intern stabsrutinering, træning af bri-gader samt daglig drift.

Du vil løfte en bred vifte af logistik og militærpolitirelaterede opgaver på tværs af na-tioner, herunder kontakt til og koordination med de nationale myndigheder. Du vil være en aktiv del af bidraget til divisionens ”situational awareness” i dens ansvarsområde.

Du deltager i tilrettelæggelse og gennemførelse af divisionens øvelsesdeltagelse både som øvelsestager og ’Lower Control’. Som logistikofficer ved divisionen er du ansvarlig for uddannelse af de affilierede brigader indenfor logistik og militærpolititjeneste. Derfor vil der være en del undervisning og øvelser, hvor der er mulighed for at omsætte og afprøve koncepter til læring.

Sektionen arbejder selvstændigt, hvorfor du har store muligheder for selv, at tilrette-lægge din arbejdsdag, prioritere samt planlægge opgaverne, så længe sektionen leverer resultater.

Stillingen er kendetegnet ved en meget bred og varieret opgaveportefølje og en stor berøringsflade med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.
Som en del af opstarten vil du skulle trænes til at kunne indgå i en NATO enhed, hvilket vil ske igennem kurser og sidemandsoplæring afhængigt af dine forudsætninger. Du vil igennem din tjeneste høste erfaringer, der efterfølgende også vil gøre dig attraktiv til stillinger i det operative spor på højere niveauer.

Analyser, stabsprocesser, -metoder og samarbejde er vigtige, mens også pionerånd vil være vigtigt for den samlede opgaveløsning. I stillingen er der behov for din hel-hedsorientering, logistisk viden og analytiske kapacitet.
Om dig
Du er kaptajn eller MJ M322 og har gennemført VUT/I-L, Bataljons- og Brigadekursus eller Føringskursus. Det er ønskeligt at du har en baggrund inden for logistiktropperne f.eks. delingsfører, næstkommanderende, underafdelingschef eller stabsofficer, ligesom vi gerne ser at du været udsendt i en international mission.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som er i gang med gennemførelsen af Føringskursus eller som minimum vurderet egnet til snarest at indgå på kursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for militærpoliti-tjeneste.
Du trives i et hektisk miljø, er initiativrig, agerer fremsynet og handlekraftigt. Det er vigtigt, at du besidder den rette mængde pionerånd og kan trives med en omskiftelig tjeneste, hvor forudsætninger og planer knæsættes parallelt med oprettelse og drift.

Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og ud-bygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organi-sationen, myndigheder og nationaliteter. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på dansk og engelsk som du forventes at kunne anvende til NATO STANAG niveau 3-3-3-3. Du skal med dine kompetencer bistå dine kollegaer og chefer inden for logistik. Såfremt du ikke har erfaring fra PM området, skal du være parat til at udvikle din viden og erfaring på dette specifikke område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.
Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er at man har gen-nemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.
For yderligere information omkring forholdene ved udstationering til Adazi kan du rette henvendelse til: Major Jørgen Theilgaard på telefon 407 407 57 eller på mail: MNDN-G5-07@mil.dk.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte DCOS, oberst Kim Schmidt på telefon 407 407 04 eller på mail: MNDN-DCOS@mil.dk og/eller Shiftleader Logistics, kaptajn Thomas Berg på telefon 31 36 08 35 eller mail: MNDN-G4-04@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, HR konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680.

Ansøgningsfristen er 21. marts 2021.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 25 og 26 marts.
Stillingen er vakant til umiddelbar besættelse, dog helst ikke senere end 01. juni 2021

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent