Fortsæt til indhold

Kaptajn eller afdelingsleder til Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Kaptajn eller afdelingsleder til Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at lede en af Danmarks største flytekniske organisationer? Vil du bidrage til udvikling af de flytekniske uddannelser for hele Forsvaret, og har du erfaring med EASA/DKMAR kvalitetssystemer, uddannelsesvirksomhed og specialistledelse? Så har vi brug for dig.
Om os
Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) gennemfører Flyteknisk Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Eskadrillen søger hele tiden at tilpasse sig efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er skolen et meget spændende sted, som hele tiden er i en forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du vil blive næstkommanderende/afdelingsleder i en enhed, der varetager den flytekniske grunduddannelse, de helikopterfaglige typeuddannelser, elektronikfaglige kurser, flytankningskurser samt lodde- og montagekurser. Du får en bred berøringsflade med stort behov for løbende koordination og styring. Du vil i denne næsten nyoprettede stilling få stor mulighed for at sætte dit eget præg på organisationen og de flytekniske uddannelser i Forsvaret.

I stillingen vil du i samarbejde med chefen for FFU skulle sikre ”compliance” samt udvikling, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol for alle underlagte uddannelser. Du bliver direkte foresat for ca. 6 medarbejdere. Disse varetager blandt andet tværgående detailplanlægning, lodde- og montagekurser, flytankningskurser og elektronikfaglige kurser samt bidrager løbende til flyteknisk grunduddannelse. Derudover er eksaminationsstyringsansvaret for alle uddannelserne placeret ved dig, gennem en medarbejder, der er godkendt til og varetager dette på tværs. Din stilling bliver derfor et knudepunkt for flere dele af driften af alle uddannelserne.

De kommende år vil der ske stor udvikling på det flytekniske område, da Forsvaret indfører et nyt kvalitetssystem, DKMAR, der har indflydelse på hele den flytekniske vedligeholdelsesstruktur. Herunder skal kurserne tilrettes, procedurer beskrives og al den nødvendige dokumentation udformes og vedligeholdes.

Du får nødvendig efteruddannelse samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med eskadrillechefen.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant med nogle år i graden og villighed til at indgå en uddannelsesaftale. Vi lægger mere vægt på personlige kompetencer og evner end på graden.

Er du civil, forestiller vi os, at du f.eks. er overværkmester eller kontorfunktionær med flere års ledelseserfaring. Som civil forventer vi, du har dokumenterede resultater og erfaring fra tilsvarende ledelsesstilling.

Du er en dygtig leder, der har fundet ud af, hvordan du selv træder i karakter. Du skal har gode pædagogiske og kommunikative evner, som du på en overbevisende måde kan sætte på spil i dit ledelsesvirke. Du formår at sætte samarbejde og kultur på spil igennem dit personlige engagement. Du bidrager til en positiv feedback kultur og en organisation, der kontinuerligt forbedrer sig. Du interesserer dig for at løse driftsudfordringer og kan lide ledelse som fag.

Du er dygtig til at nedbryde problemer og iværksætte løsninger i egen organisation på eget initiativ indenfor givne rammer. Du er forudseende og grundig i dit arbejde. Du evner at se uddannelsesopgaven i Forsvarets helt store perspektiv for at kunne bibringe elever, faglærere og samarbejdspartnere den nødvendige forståelse for kvalitet, effekt og pædagogik.

Du har officersbaggrund eller civil baggrund, som beskrevet ovenfor, gerne med flere års tjeneste i uddannelsesstrukturer. Du forstår og interesserer dig for kvalitetssystemer. Du har eller er i stand til hurtigt at opnå stor forståelse for DKMAR 147 og 66 samt EASA Part 147 og 66. Vi forventer, at du deltager i udviklingsarbejdet for eskadrillen, der skal opnå compliance med DKMAR, herunder bidrager med notater og styring af projekter, for at eskadrillen rettidigt kan sikre at understøtte Forsvaret med de rigtige uddannelser til den rigtige tid.

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring fra en EASA Form 4 godkendt ledelsesfunktion og/eller allerede har en tilsvarende EASA Form 4.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Civile ansættes og aflønnes i henhold til gældende relevant overenskomst/aftale.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille Jeppe Kaae Kock-Mogensen på tlf. 4080 2121. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale, men gerne hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

10.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent