Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til Program- og Driftsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand


Næstkommanderende til Program- og Driftsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand

Har du flair for økonomi? Har du lyst til at arbejde med udvikling af den interne styring i en kommando bestående af stærke sundhedsfaglige specialister? Er du helhedsorienteret og evner at sætte overordnede direktiver og politikker i en forretningsnær kontekst?
Så har vi det helt rigtige job til dig.
Om os
Program og Driftsafdelingen er en del af Produktionsdivisionen, der indgår i staben ved Forsvarets Sanitetskommando. Afdelingen består af 10 medarbejdere på forskellige funktionsniveauer.

Program- og Driftsafdelingen varetager en række opgaver inden for myndighedsstyring, der bl.a. omfatter ressource- og produktionsstyring af vores underlagte enheder. Styring sker gennem udgivelse af handlingsprogram/årsbefaling, intern ledelsesinformation og fastlæggelse af produktionsmål.

Afdelingen varetager derudover en række områder inden for IT og GDPR, herunder bl.a. forretningsansvarlig for sundheds-IT for hele koncernen. Afdelingen står også for den tværgående uddannelseskoordination af Forsvarets Sanitetskommandos kursusvirksomhed, den overordnede sikkerhedstjeneste for hele Forsvarets Sanitetskommando, samt understøttelse af den interne logistik for en kommando på styringsniveau II.

Afdelingen er kendetegnet ved en fri og uformel tone, og der er gode muligheder for, at du kan planlægge din dag i forhold til work-life balance, der passer til dig.
Om stillingen
Du er ansvarlig sagsbehandler for Forsvarets Sanitetskommando ressourcestyring, hvilket bl.a. inkluderer udarbejdelse af produktionsmål, ledelsesinformation og budget. Du styrer i tæt samarbejde med vores økonomipartner budgetprocessen for Forsvarets Sanitetskommando og har ligeledes ansvaret for den efterfølgende interne opfølgning i Forsvarets Sanitetskommando.

Derudover er du som næstkommanderende stedfortræder for afdelingschefen. Du vil i den forbindelse have en væsentlig andel i løsning af de ad hoc opgaver og større projekter, som afdelingen deltager i eller er ansvarlig for. Som eksempel på sådanne projekter kan nævnes fremskudte infirmeriydelser og Forsvarets nye ledelsesinformation.

Slutteligt støtter du logistikelementet i deres daglige sagsbehandling, hvilket indebærer, at du skaber et link mellem udvikling og behov inden for materiel i Forsvarets Sanitetskommando og ibrugtagning og drift af samme materiel. Logistikelementet er selvkørende, men du har helhedsforståelsen og indsigten i logistikområdet, der gør, at Forsvarets Sanitetskommando kan øge kvaliteten inden for logistik og materielforvaltning.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant, og du har gerne erfaring fra stabstjeneste på NIV III.
Det er en klar fordel, hvis du har et indgående kendskab til økonomi i Forsvaret, men vigtigst er det, at du har mod på og interesse for at lære det. Alternativt har du erfaringen inden for logistiktjenesten i Forsvaret med lyst til at udvide din horisont i forhold til økonomi.

Vi søger en selvstændig og engageret kollega, der har forståelse for den helhed som Forsvarets Sanitetskommando indgår i. Du skal være god til at planlægge og styre processer, da din opgave inden for det styringsmæssige sker i koordination med sundhedsfaglige specialister. Du skal derfor evne at arbejde på tværs af niveauer og faggrænser.

Vi lægger stor vægt på din faglige og personlige udvikling, så vi i fællesskab kan skabe de bedste vilkår for at du bliver en succes i stillingen.
Stillingen vil give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til at agere på niveau II i Forsvaret.
Der er flere myndigheder repræsenteret i Sødalsparken, hvorfor det vil være muligt at skabe et udviklingsforløb i forskellige stillinger i Aarhus-området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos afdelingschef orlogskaptajn Morten Bitsch Madsen på telefon 7281 8260, mobil 5185 0906 eller mail fsk-p-chpda@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2021. Samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse snarest, men forventeligt 1. maj 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent