Fortsæt til indhold

Batterihjælper til 5 HRUBT ”Batteri Dinesen” ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment


Batterihjælper til 5 HRUBT ”Batteri Dinesen” ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment

Har du flair for administration og trives du med kontakten til unge mennesker samt et til tider hektisk arbejdsmiljø?
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

5. Batteri er en uddannelsesunderafdeling ved regimentet og står blandt andet for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), som finder sted to gange årligt (juni og december).

Samtidig har batteriet en 3. deling, som er Konstabelelevuddannelsen, med start i november.

Hele batteriet står for alt styrkeproduktion til 1. Artilleriafdeling. Vores opgave er primært, at skabe et godt uddannelsesmiljø for de unge mennesker og dermed motivere dem til at fortsætte tjenesten ved DAR.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk
Om stillingen
Som batterihjælper i HRUBT vil dine primære arbejdsopgaver være af administrativ karakter, og vil undertiden kræve en stor grad af selvstændighed i funktionen, hvilket forudsætter gode færdigheder og stor erfaring.

Funktionen dækker hovedsageligt praktiske opgaver, der løses under mellemlederniveau.

Opgaverne består blandt andet af indtastning i SAP, modtagelse af arbejdstid, bestilling af indkvartering i skydelejr samt cafeteria bestillinger.

Batterihjælperen vil løbende blive kompetenceudviklet, med henblik på at kunne bidrage til og støtte i forbindelse med den øvrige HRU virksomhed.

Det forventes at batterihjælperen af egen indsats medvirker til større anvendelighed inden for HRUBT.

Vi har dagligt et godt sammenhold på kommandokontoret, hvor vi vægter humor og frihed under ansvar.
Om dig
I jobbet som batterihjælper vil du indgå i et samarbejde med vores garnisonsstøtteelement (GSE) og BTBM, da disse vil være dine nærmeste samarbejdspartnere.

Du skal være med til at drive kommandokontoret og være behjælpelig med udførelse af relevante administrative opgaver samt støtte under feltforhold.

Du skal være god til at favne unge mennesker og skabe stabilitet for dem i en travl hverdag.

Det vil være en stor fordel, hvis du er en stærk kommunikator, idet du skal være i stand til at kunne råde og vejlede de unge mennesker.

Ligeledes vil det også være en fordel, hvis du har erfaring fra stående reaktionsstyrke (SRS), da vores primære opgave omfatter rekruttering til SRS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorfuldmægtig Charlotte Ellegaard på telefon 4032 4116 eller på mail DAR-G-PSN05@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. marts 2021 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent