Fortsæt til indhold

Kryptokustode for Danmarks sikkerhed


Kryptokustode for Danmarks sikkerhed

Har du altid styr på stumperne og er der intet der glider under radaren?
Så er stillingen som kryptokustode ved Air Control Wing lige noget for dig.
Om os
Air Control Wing, Support Group, Commanders Support Section ligger på Flyvestation Karup. Du bliver tilknyttet Crypto, Security & Signal Element, der blandt andet arbejder med kommunikation, dokumenthåndtering og krypto forvaltning og militær sikkerhed.

Elementet, som du vil blive tilknyttet, består af 6 specialiserede medarbejdere med hver deres ansvars område. Vi er en blanding af personel med mange års forskellig erfaring – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Du vil som kryptokustode i Crypto, Security & Signal Element, deltage i den daglige opgaveløsning i elementet. Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.

Vi bestræber at være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.

Du vil blive involveret i mange opgaver omkring krypto og vil blive en del af et fagligt stærkt element der kan sparres med i opgaveløsningen.

Du vil i samarbejde med dine kollegaer bl.a. stå for varetagelsen af funktionen som Air Control Wing kryptokustode for Control And Reporting Centre Karup, der laver suverænitetshåndhævelse og overvåger Danmarks luftrum.
Om dig
Du er oversergent eller egnet sergent og har baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.

Vi ser gerne, at du har erfaring med arbejdet som kryptokustode og at du har gennemgået kryptokustodeuddannelsen eller er villig til at tage uddannelsen. Du vil få en grundig oplæring i arbejdet som kryptokustode.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret.
• Gode engelskkundskaber
• Kørekort B.

Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på minimum dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag.
Du anvender PC og Microsoft Office, specielt Excel programmer, da det er en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversergent Mads Vester Larson på telefon 72 84 52 45 eller på mail ACW-SCS-007@MIL.DK, eller elementleder chefsergent Kaare B. Nielsen på telefon 72 84 50 51 eller på mail ACW-SCM-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 5. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent