Fortsæt til indhold

Stærk lederprofil til stilling som næstkommanderende ved Vedligeholdelsesområde Karup


Stærk lederprofil til stilling som næstkommanderende ved Vedligeholdelsesområde Karup

Vil du være chefens "højre hånd", og brænder du for ledelse, HR, økonomi og udvikling i en omskiftelig hverdag? Vil du udfordres, og har du modet til at blive "trykprøvet" som næstkommanderende? Hvis du kan sige ja til dette og ønsker et job, hvor der er gang i den, så skal du til tasterne nu og sende os din ansøgning - vi har lige stillingen til dig!
Om os
Vedligeholdelsesområde Karups nære samarbejdspartner er Helicopter Wing Karup og i samspil hermed, indsætter vi helikoptere og opgaveløsning i både nationale og internationale kontekster. Vi støtter Flyvevåbnets kapaciteter og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Vi støtter: Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste både ude og hjemme. Vedligeholdelsesområde Karup understøtter grunduddannelse til flymekaniker ved at forestå praktikperioder for elever.

Vedligeholdelsesområde Karup varetager Base Maintenance og Line Maintenance til alle Forsvarets helikoptere. Enheden andrager op imod 280 stillinger, som fordelt på et planlægningselement, logistikelement til støtte for al planlægning og udførsel af vores samlede aktiviteter, dokke til eftersyn af AS550, MH-60R, T-17 og EH101, jordudstyrsværksteder, køretøjsværksteder, våbenværksted mm., udgør en enhed med stor berøringsflade.

Heraf varetages også vedligeholdelse i internationale miljøer i forbindelse med øvelser.

Vedligeholdelsesområde Karup er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske uddannelseseskadrille EASA-godkendte flymekanikeruddannelse.

Vedligeholdelsesområde Karup er et respekteret og fleksibelt vedligeholdelsesområde, hvor to hverdage aldrig er ens. Vi vil være Flyvevåbnets foretrukne samarbejdspartner og arbejder målrettet for at være en god arbejdsplads for teknisk personel i rammen af Flyvevåbnets operationer.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som næstkommanderende ved Vedligeholdelsesområde Karup indgår du i et vigtigt og tæt samarbejde med chefen for vedligeholdelsesområdet. Arbejdet er krævende, idet du har ledelsesopgaver og ansvar for fem Maintenance Flights (SUPPORT FLIGHT, EH101 FLIGHT, AS550 FLIGHT, MH-60R FLIGHT og T-17 FLIGHT) med op imod 30 ledere og mellemledere på M200/M300 niveauet.

Arbejdsopgaverne omfatter daglig -ledelse, -styring og -drift af enheden, med ansvar for bl.a. økonomi, personelplanlægning og udvikling.

Næstkommanderende er omdrejningspunktet for aktiviteterne i enheden og skal på mange måder være chefens stedfortræder og højre hånd. Udfordringen er derfor ikke for alle, men kræver en profil, der tør på egne ben og som selvstændigt evner at træffe velovervejede og ud fra velbelyste analyser nødvendige beslutninger.

Samarbejdet med Vedligeholdelsesområde Karups ledelsesgruppe udgør et central værktøj i opgavevaretagelsen, og vi tror på, at kun et stærkt og sammentømret team kan lykkes. Det er derfor centralt for stillingen, at næstkommanderende anvender sit ledelsesteam og anvender organisationens mange dygtige og kompetente ledere og mellemledere.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant. Du har en stærk ledelsesprofil med gode samarbejdsevner og er i stand til at holde overblikket i et til tider presset og hektisk miljø. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver med flere samtidige udfordringer. Du skal være den person, der skaber ro omkring FLIGHTS, så opgaverne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Idet Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste kun har eksisteret i lidt over et år, vil du komme til at opleve, at der kommer ændringer i bestemmelsesgrundlag og praksis, derfor kræver det, at du er omstillingsparat og åben for forandringer. Derudover forventes det, at du er villig til at arbejde med disse forandringer og skabe en kultur, der accepterer udvikling og forandringer.

Om dine kvalifikationer er det ønskeligt, at du har erfaring indenfor vedligeholdelse, øvelses- og indsættelsesplanlægning eller måske økonomi, og gerne kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter. Du har kendskab til EASA/EMAR/DKMAR. Du besidder gode evner indenfor kommunikation og ledelse. Du værdsætter relationer og samarbejder samt forstår teamdynamikker.

Andre kvalifikationer vil også kunne bringes i anvendelse, da stillingsindholdet i høj grad omhandler styring og ledelse, og i en enhed som er indsat i både nationale såvel som internationale opgaver – året rundt. Har du erfaring fra andre områder i Forsvaret, er du meget velkommen til at sende en ansøgning.

Du skal kunne helbredsmæssigt godkendes til internationale operationer samt være villig til deltagelse i samme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Vedligeholdelsesområde Karup Ulrik Jensen-Holm på telefon 2541 4687.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819149.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent