Fortsæt til indhold

Efterretnings og Uddannelsesofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland


Efterretnings og Uddannelsesofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Er du stærk til at samarbejde, kan du lidt af hvert og samtidig være specialist? Vil du gerne være en del af uddannelsen og operationerne sammen med de frivillige hjemmeværnssoldater?
Om os
Hjemmeværnets mission er, at bidrage til beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved, at levere militære, frivillige styrker, til støtte for Forsvaret, politiet og samfundet.

Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland (HDNJY) er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidigt være specialist inden for eget område.
En vigtig dimension i dagligdagen er det gode samarbejde og den gode orientering på tværs af sektionerne, herunder samarbejde med civile medarbejdere på sekretariat (S1) og UMAK (S4).

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets operative virke, øvelser og distriktets uddannelsesaktiviteter.
For at understøtte det operative og uddannelsesmæssige virke, er et velfungerende samarbejde med den frivillige struktur helt grundlæggende.

Støtte, hjælp og service er grundlæggende principper for arbejdet ved distriktet.
Om stillingen
Du kommer i OPUSEK til at indgå i et samarbejde med yderligere fire officerer og to befalingsmænd af sergentgruppen.

Jobbet består i at virke som efterretnings- og sikkerhedsofficer ved distriktet. Du vil desuden blive ansvarlig for certificering af distriktets del af beredskabsstyrken. Operationer og uddannelse bliver en naturlig del af din hverdag. Du vil få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du vil være deres kontaktperson. I samarbejde med kompagniledelsen har du ansvar for at støtte og vejlede dem i deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Du bliver endvidere sagsbehandler indenfor en række områder og varetager i den forbindelse planlægning og gennemførelse af større aktiviteter for hele distriktet.
Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt og indebærer en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Desuden indgår du, som leder af S2 i distriktets stab, og distriktets vagthavende i en roste med en uges VH-vagt ad gangen (24 – 7), hver 6. og 8. uge. Vagten bestrides som tilkaldevagt.

Nogle opgaver, gennemføres som fælles stabsarbejde.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Du får kontor til rådighed og har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Du skal være indstillet på en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er premierløjtnant med baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet.

Du har enten tidligere erfaring med efterretningstjeneste eller også har du interesse i området.

Godt og indgående kendskab til Hjemmeværnet og hjemmeværnets arbejdsbetingelser er en fordel.

Du har arbejdet med operationer og uddannelse og har interesse for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem, hvor de er.
Du skal have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.

Derudover er det altafgørende, at du har forståelse for, hvad det kræver at arbejde med hjemmeværnets frivillige, og hvad det betyder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Operations- og uddannelsessektionen major Klaus Billenstein på telefon 7244 0710, eller via mail: HDNJY-CHOPU@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er 7. marts 2021. Samtaler forventes afholdt løbende i uge 9-10.
Stillingen er ledig med tiltrædelse 1. april 2021 eller snarest.
Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er placeret på Aalborg Kaserner og dækker et geografisk område fra Skagen i nord til Mariagerfjord i syd, samt fra Læsø i øst til Jammerbugt og Vesthimmerland området i vest.
Distriktets faste stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt knap 18 medarbejdere.
Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.
Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent