Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved XIII Lette Infanteribataljon


Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved XIII Lette Infanteribataljon

Brænder du for det operative arbejde og tjeneste i felten, og vil du gerne være med til at støtte XIII Lette Infanteribataljon under uddannelse og øvelser?

Trives du i et miljø, hvor vi har fokus på at løse opgaven?

Så skal du søge en af stillingerne som kaptajn af reserven ved XIII Lette Infanteribataljon!
Om os
XIII Lette Infanteribataljon er en kampbataljon hjemmehørende ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne og samtidig operativt og strukturelt underlagt 2. Brigade.

Bataljonen består pt. af en stab, S7 (infanteri, by- og skovkamp samt finskytter), to lette infanterikompagnier og et stabskompagni under opbygning. Bataljonen skal være indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver forventeligt i 2023.

Bataljonen er let bevæbnet og let udrustet og vil primært operere med støtte af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der stilles derfor høje krav til bl.a. fysik og militære færdigheder – også til reservisterne.

Reserven ved XIII Lette Infanteribataljon støtter opbygningen af bataljonens kapaciteter, herunder både staben, S7 og underafdelingerne. Dette i regi af både uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Reserven indgår som en del af beredskabet for bataljonen og støtter op i forhold til både nationale og internationale opgaver.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion i staben eller S7. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10 dage og gerne mere, om året, hvor der lægges vægt på aktiviteter i felten.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren (KN eller KN-R), gerne med erfaring inden for operationer, efterretningstjeneste, uddannelse i kamptropperne eller tilsvarende.

Du har gennemført VUT I, Føringskursus Bataljon og Brigade eller Føringskursus for reserven, Bataljon.

Du har erfaring med virket som stabsofficer, gerne også fra international tjeneste.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for reserveenheden, major Søren Hyre-Fenneberg på telefon 28 88 01 03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgninger behandles løbende ligesom samtaler gennemføres i Haderslev eller andet sted efter aftale efterhånden som egnede kandidater identificeres.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Der er tale om en reserve stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstillingen samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Deri kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

15.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent